Wielka moc pomagania - Dbają o kondycję psychiczną dzieci, oferując niezbędne instrumenty prawne

Wielka moc pomagania - Dbają o kondycję psychiczną dzieci, oferując niezbędne instrumenty prawne

Autor: ONAS
28 grudnia 2020 / Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” (wcześniej: Fundacja Dzieci Niczyje) została założona w 1991 roku i odtąd nieprzerwanie dążą do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo oraz były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Działania warszawskiej Fundacji koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie. „W ramach pomocy oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania. Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone. Informujemy dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka” – czytamy w statucie tej organizacji.


Grafika należy do Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | Facebook

Stowarzyszenie prowadzi również centra pomocy, w którym dzieci pokrzywdzone w wyniku przestępstwa (wykorzystywanie seksualne, przemoc) oraz ich opiekunowie, otrzymują interdyscyplinarną pomoc. Centra oferują miejsce przyjaznego przesłuchania dzieci uczestniczących w procedurach karnych, pomoc medyczną, psychiatryczną i prawną. Interdyscyplinarny zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami a pomoc jest bezpłatna. W Centrach Pomocy Dzieciom dostępne są m.in.: konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej; interwencje w sytuacjach kryzysowych; a także konsultacje dla profesjonalistów: psychologów, pedagogów, pracowników służby zdrowia oraz pracowników socjalnych.

W grudniu 2020 roku Fundacja wystosowała petycję do premiera polskiego rządu, Mateusza Morawieckiego, w której domaga się zniesienia w okresie ferii zimowych, zakazu przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna (od poniedziałku do piątku pomiędzy ósmą a szesnastą).„Nie wszyscy rodzice czy opiekunowie mają możliwość, aby towarzyszyć dziecku czy nastolatkowi nawet podczas krótkiego wyjścia z domu - w godzinach, które są standardowo godzinami pracy. W praktyce oznacza to pozbawienie wielu dzieci możliwości wyjścia w czasie dnia z zamkniętej przestrzeni, choćby na krótki spacer z psem. Taka sytuacja może pogłębiać towarzyszący izolacji niepokój, obniżony nastrój czy lęk, a także zagrażać zdrowiu” – wnioskują na stronie internetowej: fdds.pl.W działaniach ochronnych podejmowanych przez rząd, które dotyczą dzieci, konieczne jest uwzględnienie ich praw (...) Decyzje dotyczące dzieci powinny być konsultowane z ekspertami: (psychologami, pediatrami, psychiatrami. Zakaz wychodzenia z domu stoi w zdecydowanej sprzeczności z potrzebami psychofizycznymi dzieci i młodzieży” – czytamy w apelu Fundacji z Warszawy.


Grafika należy do Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | Facebook

W Centrum Dziecka i Rodziny (dawniej program: „Dobry Rodzic - Dobry Start”) wolontariusze Fundacji zajmują się obroną dzieci przed krzywdzeniem i przemocą poprzez wsparcie i edukację rodziców, a także promocję tzw. dobrego rodzicielstwa. „Wiemy, że do przemocy wobec dzieci często dochodzi z powodu bezradności i zagubienia rodziców, ich frustracji i braku kompetencji rodzicielskich” – czytamy na rodzice.fdds.pl

***

Więcej o działalności Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” można się dowiedzieć na stronach:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę : Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (fdds.pl)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | Facebook


Nadchodzące wydarzenia

RODZINA - film dokumentalny

Dewizą tego filmu jest trudna droga, aktora Lecha Dyblika, do roli wiernego męża i dobrego ojca.

Wokół Polskich Spraw+

Diagnoza społeczna węzłowych problemów w państwie, czyli intelektualne rozmowy.

Galeria Widmo

Animacje zaginionych w czasie wojny dzieł sztuki, gotyckiej rzeźby, szkatuły, czy relikwiarza.


Organizacje

Fundacja Zaczytani.org

Misją Fundacji Zaczytani.org jest promowanie czytelnictwa i edukacja społeczna. Książka wykorzystywana jest do budowania jakościowych relacji - od tej z...

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Zgodnie ze Statutem Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otacza niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych...

Fundacja Semper Fidelis

Celem Fundacji jest wsparcie wszechstronnego rozwoju Archidiecezji Lwowskiej na poziomie lokalnym regionalnym, a zwłaszcza rozwijanie aktywności duszpasterskiej (pastoralnej),społecznej i gospodarczej,...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies