Wielka moc pomagania - Dbają o kondycję psychiczną dzieci, oferując niezbędne instrumenty prawne

Wielka moc pomagania - Dbają o kondycję psychiczną dzieci, oferując niezbędne instrumenty prawne

Autor: ONAS
28 grudnia 2020 / Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” (wcześniej: Fundacja Dzieci Niczyje) została założona w 1991 roku i odtąd nieprzerwanie dążą do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo oraz były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Działania warszawskiej Fundacji koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie. „W ramach pomocy oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania. Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone. Informujemy dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka” – czytamy w statucie tej organizacji.


Grafika należy do Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | Facebook

Stowarzyszenie prowadzi również centra pomocy, w którym dzieci pokrzywdzone w wyniku przestępstwa (wykorzystywanie seksualne, przemoc) oraz ich opiekunowie, otrzymują interdyscyplinarną pomoc. Centra oferują miejsce przyjaznego przesłuchania dzieci uczestniczących w procedurach karnych, pomoc medyczną, psychiatryczną i prawną. Interdyscyplinarny zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami a pomoc jest bezpłatna. W Centrach Pomocy Dzieciom dostępne są m.in.: konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej; interwencje w sytuacjach kryzysowych; a także konsultacje dla profesjonalistów: psychologów, pedagogów, pracowników służby zdrowia oraz pracowników socjalnych.

W grudniu 2020 roku Fundacja wystosowała petycję do premiera polskiego rządu, Mateusza Morawieckiego, w której domaga się zniesienia w okresie ferii zimowych, zakazu przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna (od poniedziałku do piątku pomiędzy ósmą a szesnastą).„Nie wszyscy rodzice czy opiekunowie mają możliwość, aby towarzyszyć dziecku czy nastolatkowi nawet podczas krótkiego wyjścia z domu - w godzinach, które są standardowo godzinami pracy. W praktyce oznacza to pozbawienie wielu dzieci możliwości wyjścia w czasie dnia z zamkniętej przestrzeni, choćby na krótki spacer z psem. Taka sytuacja może pogłębiać towarzyszący izolacji niepokój, obniżony nastrój czy lęk, a także zagrażać zdrowiu” – wnioskują na stronie internetowej: fdds.pl.W działaniach ochronnych podejmowanych przez rząd, które dotyczą dzieci, konieczne jest uwzględnienie ich praw (...) Decyzje dotyczące dzieci powinny być konsultowane z ekspertami: (psychologami, pediatrami, psychiatrami. Zakaz wychodzenia z domu stoi w zdecydowanej sprzeczności z potrzebami psychofizycznymi dzieci i młodzieży” – czytamy w apelu Fundacji z Warszawy.


Grafika należy do Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | Facebook

W Centrum Dziecka i Rodziny (dawniej program: „Dobry Rodzic - Dobry Start”) wolontariusze Fundacji zajmują się obroną dzieci przed krzywdzeniem i przemocą poprzez wsparcie i edukację rodziców, a także promocję tzw. dobrego rodzicielstwa. „Wiemy, że do przemocy wobec dzieci często dochodzi z powodu bezradności i zagubienia rodziców, ich frustracji i braku kompetencji rodzicielskich” – czytamy na rodzice.fdds.pl

***

Więcej o działalności Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” można się dowiedzieć na stronach:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę : Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (fdds.pl)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | Facebook


Organizacje

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku  Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku – szpitalnego oddziału...

Stowarzyszenie Klika

Stowarzyszenie młodych wolontariuszy, głównie studentów niosących pomoc i radość osobom niepełnosprawnym. Studenci towarzyszyszą niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, organizują spacery i...

Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie to grupa pracowników Ośrodka zaczęła organizować wyprzedaże używanej odzieży czy kiermasze książek celem zdobycia środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies