Warszawska jedność dla klimatu

Warszawska jedność dla klimatu

Autor: ONAS
27 listopada 2020 / Warszawski Panel Klimatyczny

W Warszawie realizowany jest właśnie Warszawski Panel Klimatyczny, projekt mający na celu wypracowanie przez mieszkańców i mieszkanki rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w mieście.

W panelowych spotkaniach bierze udział 90 losowo wybranych osób oraz urzędnicy miejscy, eksperci, przedstawiciele organizacji, instytucji i grup nieformalnych zainteresowanych tematem.
Założeniem panelu jest pomoc w znalezieniu jak najlepszych rozwiązań dla miasta i wybór rekomendacji, które mają być wdrożone.
Na panel składa się w sześć spotkań podczas których odbędą się prezentacje, spotkania z ekspertami, dyskusje. Wszystkie te spotkania ze względu na epidemię odbywają się on-line.
Wynik panelu w postaci zbioru rekomendacji przegłosowanych przez uczestników i będzie publicznie zaprezentowany w styczniu 2021 roku.


Grafika należy do Warszawski Panel Klimatyczny | Facebook

Współorganizatorem i realizatorem projektu jest między innymi Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Organizacja zajmuje się w tym projekcie opracowaniem zasad panelu, w tym regulaminu i zasad wyboru panelistów, przeprowadzeniem losowań, współtworzeniem scenariuszy spotkań panelu, współ moderacją spotkań panelu, oraz opracowaniem raportu końcowego.
Działania podejmowane obecnie przez Stocznię dotyczą przede wszystkim badań i doradztwa, innowacji społecznych oraz partycypacji obywatelskiej.

Chcemy dobrze identyfikować i mierzyć się z realnymi wyzwaniami społecznymi w Polsce – zarówno tymi dotyczącymi poszczególnych osób, jak i tworzonych przez nie wspólnot. Kieruje nami ciekawość, ale bardziej jeszcze troska. Staramy się ćwiczyć w sobie zdolność do rozpoznawania owych wyzwań i odważnego, adekwatnego reagowania na nie w ramach dostępnych nam środków i metod. Za charakterystyczne dla Stoczni uznajemy w szczególności te, które oparte są na partycypacji, innowacyjności i refleksyjności.
Za kluczową wartość – jako środek i cel – uznajemy szeroko rozumianą partycypację i emancypację. Wierzymy, że słuchanie ma wartość nie mniejszą niż mówienie, jeśli chodzi o urządzanie spraw publicznych, ich badanie, poszukiwanie rozwiązań i innowacji czy wreszcie funkcjonowanie instytucji (w tym w pierwszej kolejności samej Stoczni).


Grafika należy do STOCZNIA | Facebook

Przy okazji badań przeprowadzanych przez Fundację Stocznia powstał pomysł na Siłownię Pamięci - miejsce gdzie udostępniane są i upowszechniane treningi umysłu dla osób starszych. Okazało się bowiem, że instytucje i ośrodki opieki mają bardzo dużą swobodę w tworzeniu oferty zajęć dla seniorów, często jest ona bardzo bogata, ale aktywności związane z treningiem umysłu są dość rzadko dostępne. Strona jest stale rozwijana i wzbogacana o nowe materiały. Dostępne są - materiały do zajęć grupowych, indywidualnych oraz w parze (poradnik, scenariusze zajęć, ćwiczenia wraz z kartami pracy), aplikacje na tablet – MEMO dzień, MEMO pamiątki, MEMO trening, dodatkowe materiały szkoleniowe np. filmy, webinaria.

Siłownia Pamięci (silowniapamieci.pl)

Z racji na panującą od marca 2020 roku pandemią i konieczną z tego powodu izolacją osób starszych podjęliśmy decyzję o poszerzeniu zasobów Siłowni Pamięci o treningi umysłu do pracy indywidualnej w warunkach domowych. Duże zainteresowanie, z jakim się spotkaliśmy, zarówno ze strony osób prowadzących zajęcia grupowe jak i samych seniorów i ich rodzin, motywuje nas do dalszej pracy nad materiałami oraz do upowszechniania treningów umysłu w Polsce.

***

Więcej o działalności Warszawskiego Panelu Klimatycznego i Fundacji Stocznia można się dowiedzieć na stronach:

Warszawski Panel Klimatyczny | Facebook

Fundacja Stocznia

STOCZNIA | Facebook

Warszawa Dla Klimatu | FacebookOrganizacje

Fundacja Świętego Mikołaja

Od 20 lat pomagamy dzieciom w potrzebie. Stypendia św. Mikołaja, Aleppo, Ukraina, Akademia Liderów.

Fundacja Chcepomagam

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies