Uczą samodzielności osoby ze spektrum autyzmu

Uczą samodzielności osoby ze spektrum autyzmu

Autor: ONAS
30 sierpnia 2019 / Onas

W pracy z osobami z niepełnosprawnościami, bez względu na ich rodzaj (niepełnosprawność intelektualna lub ruchowa, autyzm lub sprzężenie) ważne jest, aby zapewnić im kontakt ze społeczeństwem aby nie czuły się one wyobcowane i nie zamykały w sobie. Zajęcia integracyjne, praca z muzyką czy obrazem zapewnia im odpowiedni bodziec do rozwoju. O to wszystko i jeszcze więcej dba Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin z Ożarowic.

ONAS - Czy pomagacie Państwo tylko członkom stowarzyszenia?          

Na chwilę obecną pomoc przez nas świadczona skierowana jest tylko do członków naszego stowarzyszenia. Wynika to głównie z tego, że jesteśmy młodym stowarzyszeniem, działającym od roku. Dlatego cały czas się rozwijamy i prowadzimy nabór osób potrzebujących. Pomoc jaką świadczymy, uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności i potrzeb naszych członków.

Źródło grafiki: Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin

Jakiej konkretnie pomocy udzielacie Państwo osobom niepełnosprawnym?

Obecnie pomoc opieramy na dostępnych projektach. Chcemy, by w gminie powstał środowiskowy dom samopomocy, w którym osoby z niepełnosprawnością znalazłyby codzienną opiekę. W powiecie niestety działa tylko jeden taki dom. Głównie skupiamy się na programach związanych z usamodzielnianiem i rozwijaniem pasji naszych podopiecznych. Jeżeli mówimy o usamodzielnianiu, to chcemy aby osoby z niepełnosprawnością mogły być pełnoprawnymi członkami rodziny, którzy mają przypisaną w niej rolę i zadania. Chodzi głównie o proste czynności typu sprzątanie, mycie naczyń czy robienie kanapek. Nauka takich umiejętności wymaga ciągłego ich powtarzania, ponieważ osoby z niepełnosprawnością szybko o nich zapominają. W Ożarowicach, gdzie ma siedzibę nasze stowarzyszenie i skąd pochodzą nasi członkowie, wytworzyła się już na tyle przyjazna atmosfera, że nasi podopieczni spędzają również czas w naszym stowarzyszeniu między zajęciami. Udostępniamy im także salę komputerową do korzystania w razie potrzeby. Przed powstaniem naszego stowarzyszenia osoby te musiały dojeżdżać na zajęcia poza miejsce zamieszkania, co było dodatkowym obciążeniem. W naszej pracy za bardzo istotne uważamy zbudowanie odpowiedniego zespołu terapeutów, których umiejętności dopasowane są do pracy z osobami z każdym rodzajem niepełnosprawności. Prowadzimy zajęcia integracyjne, muzyczne, teatralne, taneczne czy fotograficzne (FOTORELACJA) przy organizacji których korzystamy z pomocy wolontariuszy. Dzięki ich pomocy możemy prowadzić zajęcia z rękodzieła czy innych rozwijających ich zainteresowania. Dla osób niepełnosprawnych ważne jest aby nie były samotne, ponieważ powoduje to ich jeszcze większe wycofanie co z kolei powoduje utrudnienia w dalszej pracy i wyjście do świata. Dlatego też od początku naszej działalności zachęcamy społeczeństwo lokalne do pomocy w opiece nad niepełnosprawnymi. Naszymi działaniami próbujemy zmienić również sposób myślenia o niepełnosprawnych aby nie myślano o nich jako o osobach, które powinny tylko siedzieć w domach.

Źródło grafiki: Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin

Jak wygląda Państwa praca na rzecz zdobywania doświadczeń zawodowych przez osoby niepełnosprawne?

Osoby mogą odbywać kilkumiesięczne staże w realizacji, których pomaga Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Oprócz samego stażu zapewniamy również pomoc np. w dotarciu na miejsce pracy, załatwianiu spraw urzędowych czy odpowiedniego motywowania do działania. Do tych spraw wyznaczony jest specjalny asystent osoby niepełnosprawnej. Zależy nam też i do tego prowadzą nasze działania programowe aby uświadamiać ludzi, że osoby niepełnosprawne także mogą pracować i to w ich miejscu zamieszkania. Na obecnym etapie naszej działalności jednak skupiamy się bardziej na usamodzielnieniu naszych podopiecznych, integracji ze społeczeństwem i umożliwianiu im rozwoju. Aktywizacja zawodowa w naszym wykonaniu przewidziana jest na przyszłość.

Prowadzicie Państwo projekt "Zmierzam do samodzielnej dorosłości". Czy może powiedzieć Pani coś więcej na temat tego projektu?

Jest to projekt prowadzony dzięki pozyskaniu małego grantu z gminy Ożarowice. Trwał 3 miesiące. Polegał na indywidualnej dostosowanej do każdej osoby z niepełnosprawnością pracy. Skupiano się w nim głównie na powrocie do nauki podstawowych czynności typy wiązanie butów, ubieranie się, umycie rąk czy prace plastyczne w celu przygotowania dłoni do różnych zadań. W programie pojawił się także element integracji w postaci samodzielnego przejazdu autobusem czy robieniu zakupów.

Źródło grafiki: Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin

Pomagają Państwu wolontariusze. Proszę opowiedzieć coś więcej o ich pracy.

Jedną z ważniejszych akcji społecznych była „Pomocni w poniedziałki”, która zachęcała lokalną społeczność do wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu działaniu zyskaliśmy pomoc wolontariuszy, którzy dzielą się swą wiedzą podczas warsztatów rękodzieła. Angażujemy w nasze działania młodzież, która brała udział w dofinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach projekcie „Dzień Dziecka i Uśmiech”. Zachęcała i dopingowała ona niepełnosprawnych podczas wykonywania sportowych konkurencji. Rozpoczynający się we wrześniu projekt „Kultura włączy!” (Integracyjne spotkania z ludową muzyką i tańcem, historią o filantropii rodu Henckel von Donnersmarck okraszone) zakłada udział młodzieży w warsztatach muzyczno- tanecznych oraz integracyjny występ grupy projektowej podczas Happeningu Artystycznego. Będzie to wspólny występ pełnosprawnych i niepełnosprawnych, mający na celu zmianę postrzegania niepełnosprawnych, na których nie  należy patrzeć przez pryzmat niepełnosprawności.

W jaki sposób pracujecie Państwo z rodzinami osób niepełnosprawnych i jakiej pomocy im Państwo udzielacie?

Rodziny osób z niepełnosprawnością pokonują uczucie bierności związane z niepełnosprawnością dziecka. Stają się twórcami integracyjnych wydarzeń kulturalnych: Spotkanie Mikołajkowe w grudniu 2018 r., ruchomej wystawy „Fotoreportaż z Wisły”, planowanego w listopadzie tego roku Happeningu Artystycznego czy integracyjnych wydarzeń  sportowych jak czerwcowy „Dzień Dziecka i Uśmiech”.

***

Więcej o działalności Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin można się dowiedzieć na stronach:

http://stowarzyszeniepomocni.pl/

https://www.facebook.com/PomocniOzarowice/Organizacje

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku  Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku – szpitalnego oddziału...

Stowarzyszenie Klika

Stowarzyszenie młodych wolontariuszy, głównie studentów niosących pomoc i radość osobom niepełnosprawnym. Studenci towarzyszyszą niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, organizują spacery i...

Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie to grupa pracowników Ośrodka zaczęła organizować wyprzedaże używanej odzieży czy kiermasze książek celem zdobycia środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies