Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Antoni urodził się w 1984 roku. Szybko okazało się, że jest dzieckiem niepełnosprawnym, a w wieku 3 lat zdiagnozowano u niego autyzm. W tamtym czasie w naszym kraju nie było dla osób z autyzmem żadnej pomocy. Stanęliśmy z moim mężem Aramem przed bardzo trudnym wyborem, emigrować i szukać dla naszego synka ratunku w krajach, gdzie pomoc jest lepiej rozwinięta, czy też zostać w kraju i organizować na miejscu jak najlepszą terapię dla naszego synka i innych dzieci z autyzmem.

Rodzice Antoniego podjęli decyzję pozostania w Polsce i rozpoczęli wymagającą wielu trudów drogę do stworzenia lepszych warunków funkcjonowania chorym z autyzmem i ich rodzin. W 1991 roku wraz innymi rodzicami, przyjaciółmi i terapeutami założyli Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, stając się prekursorami w tej dziedzinie w regionie i kraju.

Dzięki ich wieloletniej działalności sytuacja wielu osób z autyzmem w województwie pomorskim bardzo się poprawiła.

Stowarzyszenie od początku działalności za swój cel przyjęło organizowanie odpowiedniej terapii, wsparcia i inicjowanie integracji osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały.


Grafika należy do Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Facebook

W latach 90-tych prace Stowarzyszenia doprowadziły do  powstania ważnych placówek i form wsparcia w Trójmieście. Były to - Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Poradnia dla Osób Autystycznych oraz klasy dla dzieci autystycznych przy szkołach w Gdańsku i Gdyni.

Od 2002 do 2019 roku Stowarzyszenie utworzyło i prowadzi  – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku oraz  Specjalistyczny Dom Samopomocy w Gdańsku – SDS

Są to placówki dziennego pobytu, w których kilkadziesiąt dorosłych osób z autyzmem z województwa pomorskiego korzysta z terapii indywidualnej i grupowej , uczy się różnych form aktywności zawodowej i umiejętności związanych z prowadzeniem domu oraz rozwija swoje zainteresowania.

Dzięki wielkiej determinacji zespołu Stowarzyszenia w 2016 zbudowano i otwarto w Gdańsku Wspólnotę Domową dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego, dom stałego pobytu dla 12 niesamodzielnych mieszkańców.

Ciągle nie ma rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na finansowanie tej nowatorskiej formy mieszkalnictwa, głównie ze względu na koszty indywidualnego wsparcia, w związku z tym od 2019 roku prowadzimy we Wspólnocie turnusy, w czasie których przyszli mieszkańcy odbywają treningi mieszkalnictwa.

Stowarzyszenie prowadzi punkt poligraficzny, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, który działa przy Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w Gdyni

Udziela  wsparcia w formie asystentury dorosłym osobom z autyzmem uczęszczającym do Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Realizuje Specjalistyczne Usługi opiekuńcze dla osób z autyzmem z 3 gmin.

Ważna dziedziną działań jest prowadzona przez Stowarzyszenie praca nad zmianami prawnymi, które dadzą możliwość tworzenia małych specjalistycznych placówek dla dorosłych osób z autyzmem w całym kraju i współfinansowanie ich z budżetu.


Grafika należy do Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Facebook

Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi między innymi projekt „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” którego celem jest nabycie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do osiągnięcia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania około 45 osób z autyzmem poprzez zagwarantowanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego i rehabilitacyjnego realizowanego w specjalistycznej placówce. Metodą osiągnięcia celu będzie przygotowanie i realizacja IPD dla każdej osoby z autyzmem.

Projekt realizowany jest na terenie dwóch placówek prowadzonych przez nasze stowarzyszenie: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku oraz w Gdyni.

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym można się dowiedzieć na stronach:

SPOA – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | FacebookOrganizacje

Fundacja Podaj Dalej

Zawodowo jesteśmy projektantkami wnętrz. A prywatnie? Kochamy podróże, jesteśmy ciekawe świata, uwielbiamy uczyć się nowych rzeczy i dzielić się z...

Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR

Celem działalności Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar jest wspieranie sakramentalnych małżonków, których małżeństwa przeżywają kryzys, w wytrwaniu w wierności współmałżonkowi i...

Fundacja RSC - Rodzina w Służbie Człowieka

RSC jako fundacja chce pomóc zarówno osobom które poważnie rozważają założenie rodziny na fundamencie sakramentalnego związku małżeńskiego jak i również...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies