Reportaże małżeńskie - Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych.

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR powstała jako dzieło małżonków sakramentalnych, którzy w obliczu kryzysu ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości, wierności i w zobowiązaniach wynikających z  przysięgi małżeńskiej. Wspólnota powstała w  2003 roku u  księży pallotynów w Warszawie. Założyli ją małżonkowie sakramentalni, których małżeństwa, patrząc po ludzku, rozpadły się, a mimo to oni sami postanowili wytrwać w wierności przysiędze małżeńskiej złożonej przed Bogiem na dobre i na złe. W Kościele katolickim, w którym zawierali swój sakrament małżeństwa, szukają wsparcia i pomocy. Pragną bowiem, mimo rozłąki czy opuszczenia, trwać w  swoich małżeństwach. Te pragnienia stały się zaczynem do powstania Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Współzałożycielem Wspólnoty jest ks. Jan Pałyga SAC. W marcu 2012 roku Episkopat Polski mianował krajowym duszpasterzem Wspólnoty ks. Pawła Dubowika

Motywem przewodnim dla naszej Wspólnoty stały się słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Samarytanki przy studni Jakuba opodal miejscowości Sychar: „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w  nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.” (Jan 4,14). Pan Jezus wyniósł małżeństwo do godności sakramentu, w  którym małżonkowie zostali umocnieni i uświęceni do przyjęcia obowiązków i godności swego stanu. Ten sakrament jest źródłem życiodajnej i  uzdrowieńczej mocy, z  którego mogą i  powinni czerpać wszyscy małżonkowie. Zwłaszcza zaś ci, którzy przeżywają trudności czy osobiste dramaty. Wierzymy bowiem, iż każde trudne sakramentalne małżeństwo ma szansę być uzdrowione dzięki łaskom wypływającym z mocy sakramentu. W tym zdaniu streszcza się charyzmat naszej Wspólnoty.

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR nie ogranicza się do jednej diecezji, województwa, a nawet kraju. Ogniska Sycharowskie płoną także w Niemczech, Austrii, Ukrainie czy Stanach Zjednoczonych. 

Jak założyć Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR? 
Kandydat na lidera, założyciel Ogniska (sakramentalny małżonek): 

 1. Nawiązuje kontakt z liderem Wspólnoty i opiekunem założycieli Ognisk w celu podjęcia stałej współpracy. 
 2. Ma kontakt ze Wspólnotą i korzysta z doświadczeń innych liderów Ognisk, bierze udział w spotkaniach w  Ogniskach i/lub w  rekolekcjach i  innych aktywnościach organizowanych przez Wspólnotę Sychar. Kontakt kandydata na lidera Ogniska – ze wspólnotą, liderami poszczególnych Ogniska, jego aktywność i świadectwo życia w ramach poszczególnych dzieł Wspólnoty - pozwala Liderowi Wspólnoty i Krajowemu Duszpasterzowi Wspólnoty zebrać rekomendacje i miarodajnie przedstawić je Radzie Wspólnoty, która podejmuje ostateczną decyzję o zatwierdzeniu kandydata na lidera i utworzeniu Ogniska. Po zatwierdzeniu kandydata przez Radę, podejmuje on – już jako założyciel ogniska - kroki zmierzające do otwarcia Ogniska. 
 3. Posiada konto na internetowym Forum Pomocy – www.kryzys.org 
 4. Podpisuje „Wymagania dla założyciela, lidera i opiekuna duchowego Ogniska Sycharowskiego oraz moderatora i współpracownika Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar” - www.wymagania.sychar.org. 
 5. Otwiera na Forum Pomocy wątek pt. „UWAGA MIEJSCOWOŚĆ” w zakładce „Zapowiedzi, spotkania, rekolekcje” „Z życia Ognisk”, w którym zaprasza wszystkich Sycharowiczów do odmawiania nowenny do Ducha św. w intencji zakładanego Ogniska. Czas rozpoczęcia nowenny uzgadnia z prowadzącymi spotkania modlitewne na Skype – www.skype.sychar.org. 
 6. Znajduje osobę duchowną, która zgodzi się objąć opieką duchową powstające Ognisko i  podpisze „Wymagania dla założyciela, lidera i opiekuna duchowego Ogniska Sycharowskiego oraz moderatora i współpracownika Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar” – www.wymagania.sychar.org. 
 7. W miarę możliwości szuka już następujących bliskich współpracowników: 
 • Prowadzącego stronę internetową Ogniska.

 • Odpowiedzialnego za przygotowanie i organizację spotkań w Ognisku.

 • Odpowiedzialnego za rozprowadzanie materiałów sycharowskich i kontaktu z Zespołem LEM www.lem.sychar.org, lem@sychar.org .

 • Rozeznającego i organizującego pomoc dla nowo przybyłych na spotkanie.

 • Kontaktującego się z innymi Wspólnotami.

 • Organizującego i pomagającego przy oprawie liturgicznej Mszy Św., która towarzyszy spotkaniu. 


Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Sychar.org | Praga | FacebookOrganizacje

Fundacja Sztukmistrze

Fundacja Sztukmistrze to organizacja pozarządowa, która powstała w celu rozwoju i promocji sztuki Nowego Cyrku. Została założona w roku 2010,...

Stowarzyszenie WIOSNA

Stowarzyszenie WIOSNA jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce - organizatorem takich projektów, jak Szlachetna Paczka czy Akademia Przyszłości....

SUPERNOVA Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych

Misją stowarzyszenia jest podejmowanie inicjatyw twórczych i realizacja przedsięwzięć z obszaru kultury, sztuki i edukacji odznaczających się wysokim poziomem artystycznym...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies