Opiekują się osobami niepełnosprawnymi w Domu Pomocy Społecznej i poza nim

Opiekują się osobami niepełnosprawnymi w Domu Pomocy Społecznej i poza nim

Autor: ONAS
16 marca 2020 / Onas

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. prowadzi Dom Pomocy Społecznej, w którym sprawuje opiekę nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Praca z podopiecznymi nie ogranicza się jednak tylko do opieki, ponieważ organizowane są tam też zajęcia teraputyczne oraz liczne imprezy i wycieczki dla mieszkańców Domu. Fundacja udziela też pomocy specjalistycznej osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu zgierskiego w ich miejscu zamieszkania. O tym i o innych działaniach Fundacji F.O.S.A. rozmawialiśmy z Panią Dobrosławą Cybulską, wiceprezes Fundacji.

ONAS – Jaką pracę wykonujecie Państwo z podopiecznymi w prowadzonym przez Fundację Domu Pomocy Społecznej?

Dobrosława Cybulska - Od 2013 roku Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu. Dom prowadzimy w ramach zleconego zadania publicznego przez Starostwo Powiatowe. DPS spełnia wszystkie wymagane standardy zapisane w ustawie o pomocy społecznej. Posiadamy pozwolenie wojewody na prowadzenie tej placówki.

Oprócz opieki określonej zapisami ustawy, w Domu Pomocy Społecznej prowadzimy terapię zajęciową w różnych pracowniach. Oprócz tego staramy się jak najbardziej uatrakcyjnić czas wolny naszych mieszkańców. Organizujemy różnego rodzaju zbiórki publiczne a środki, które uda się nam na nich uzyskać, przeznaczamy na różnego typu imprezy dla naszych mieszkańców. Na przykład we współpracy z zaprzyjaźnioną Fundacją Instytut Badań nad Ekonomią Społeczną robimy loterię fantową, a środki z tej loterii przeznaczamy później na zorganizowanie imprezy mikołajkowej, na którą przyjeżdża Mikołaj i śnieżynki. Organizujemy konkursy, w których mieszkańcy Domu mogą uczestniczyć. Oczywiście, na te imprezy zapraszamy także gości z zaprzyjaźnionych z nami placówek.

Źródło fotografii: https://pixabay.com/pl

Organizujecie Państwo wiele ciekawych eventów, festiwali i wycieczek. Kto może w nich uczestniczyć i na jakich zasadach?

Na wycieczki zabieramy osoby chętne, które ze względów zdrowotnych mogą uczestniczyć w takich imprezach. Chętnych byłoby dużo więcej, ale są mieszkańcy Domu, którzy mają swoje ograniczenia zdrowotne i na niektóre wycieczki nie mogą z nami jechać. Dlatego staramy się zorganizować dla nich coś na miejscu lub w najbliższym otoczeniu. Na ogół mieszkańcy sami deklarują chęć wzięcia udziału w wycieczce i zawsze to jest w pierwszej kolejności brane pod uwagę. Czasem są to wyjazdy odpłatne i wtedy decydują też o tym finanse.

Źródło fotografii: https://pixabay.com/pl

Jakie trzeba spełniać wymagania, aby zostać mieszkańcem prowadzonego przez Państwa Domu Pomocy Społecznej?

W tym względzie istnieje cała procedura. Skierowania do Domu Pomocy Społecznej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej, a czasem są to postanowienia sądu. Ośrodki Pomocy Społecznej kompletują dokumentację, na podstawie której kwalifikuje się później osobę kierowaną, ponieważ, zgodnie z ustawą, jest sześć typów Domów Pomocy Społecznej. Nasz Dom jest przeznaczony dla dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn i osoba kierowana do DPS musi posiadać zaświadczenie od lekarza. Te zaświadczenia porządkują skierowania mieszkańców, dzięki czemu nie trafiają do nas osoby z innymi schorzeniami, dla których dom nie miałby odpowiedniej oferty opiekuńczej, ani terapeutycznej.

Czy oprócz prowadzenia Domu Pomocy Społecznej realizujecie Państwo jeszcze jakieś działania na rzecz osób niepełnosprawnych?

Prowadzimy także Warsztaty Terapii Zajęciowej. Na co dzień 25 uczestnikom WTZ którzy są osobami niepełnosprawnymi, niezdolnymi do podjęcia pracy swarzamy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Nasza Fundacja jest także jednym z partnerów projektu, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu. W ramach tego projektu realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Fundacja F.O.S.A. ma w swojej ofercie dla mieszkańców powiatu zgierskiego 20 godzin usług opiekuńczych, 2 godziny usług pracownika socjalnego i 2 godziny usług psychologa, a także 50 godzin fizjoterapii domowej. Projekt jest trzyetapowy i w czasie jego trwania nasi specjaliści wyjeżdżają z usługami do domów beneficjentów. Każdy etap obejmuje okres 10 miesięcy.

Źródło fotografii: https://pixabay.com/pl

Z jakich środków utrzymywane są te osoby?

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym Starosta, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Finansowanie pobytu osób umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej określa ustawa o pomocy społecznej. Wygląda to tak, że: nie więcej niż 70 % dochodu mieszkańca jest pobierane z tytułu odpłatności za pobyt. My mamy mieszkańców na tzw. nowych i starych zasadach – to również reguluje ustawa o pomocy społecznej. W przypadku mieszkańców na tzw. starych zasadach, do części odpłatności, którą wnosi mieszkaniec ze swojego dochodu (nie więcej niż 70%), dopłaca wojewoda w formie dotacji (każde województwo ustala wysokość dotacji na jednego mieszkańca dla poszczególnych profili DPS) W przypadku mieszkańców na nowych zasadach, jest to analogicznie. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1)   mieszkaniec domu,

  2)   małżonek, zstępni przed wstępnymi,

  3)   gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Czy do Państwa Domu mogą się dostać osoby z całej Polski?

Tak, nasz zasięg jest ogólnopolski i mamy mieszkańców chyba z wszystkich rejonów naszego kraju, nie tylko z najbliższej okolicy. Tutaj nie ma jakiejkolwiek rejonizacji.

Czy w swoich działaniach korzystacie Państwo z pomocy wolontariuszy?

Współpracujemy z Zespołem Szkół w Aleksandrowie Łódzkim. Są to wolontariusze z koła wolontariatu, którzy wspierają nas w organizacji dużych imprez. Raz w roku organizujemy taką imprezę plenerową dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego. Niestety, nie posiadamy tak licznej kadry, w związku z czym wspierają nas wolontariusze. Oprócz tego zgłasza się do nas młodzież z różnych części Polski. Mamy np. wolontariuszkę z Zielonej Góry, która wspiera nas medialnie i propaguje ideę wolontariatu na swoim terenie.

Źródło fotografii: https://pixabay.com/pl

***

Więcej o działalności Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A .można się dowiedzieć na stronach:

http://fosa.org.pl/

https://www.facebook.com/FundacjaOsobSpolecznieAktywnych/


 Organizacje

Fundacja Ambasada Pszczół

Ambasada Pszczół to misja dyplomatyczno - edukacyjna skierowana do mieszkańców Ziemi z przesłaniem ochrony i ratowania owadów zapylających.

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku  Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku – szpitalnego oddziału...

Stowarzyszenie Klika

Stowarzyszenie młodych wolontariuszy, głównie studentów niosących pomoc i radość osobom niepełnosprawnym. Studenci towarzyszyszą niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, organizują spacery i...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies