Nowoczesna kontynuacja tradycji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Nowoczesna kontynuacja tradycji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Autor: ONAS
28 czerwca 2019 / Onas

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie nawiązuje swoją nazwą i działalnością do działającego przed II Wojną Światową, także w Bodzanowie, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Jednak działalność Stowarzyszenia jest o wiele szersza, niż jego przedwojennego pierwowzoru i przyczynia się do aktywizacji społeczności lokalnej, a nawet ma wpływ na rozwój gospodarczy gminy. O działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOKÓŁ spytaliśmy Panią Mirosławę Żaglewską, Prezes Stowarzyszenia.

ONAS - Realizujecie Państwo projekty i wydarzenia o bardzo różnorodnym charakterze. Jak byście Państwo określili profil działalności swojego stowarzyszenia?

Mirosława Żaglewska - Nasze działania skupiają się przede wszystkim na rozwijaniu i promocji kultury fizycznej, ale również i lokalnej tradycji w bardzo szeroki zakresie, która obejmuje patriotyzm, kulturę i historię. W naszej działalności bliskie są nam również tematy profilaktyki, zdrowego stylu życia, praca z seniorami i dziećmi niepełnosprawnymi. W stowarzyszeniu pracujemy, jako wolontariusze, więc mogę śmiało powiedzieć, że ten profil społeczno-sportowy jest jednak na czołowym miejscu naszej działalności.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie


ONAS - Nawiązujecie Państwo do tradycji przedwojennego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Jakie prowadzicie działania i jakie realizujecie projekty na rzecz rozwoju kultury fizycznej?

Mirosława Żaglewska - Tak, działamy na fundamentach historycznej organizacji, która istniała również w naszej miejscowości Bodzanów w 1926. Nasza działalność w głównej mierze opiera się na tej tradycji. Dla nas to wciąż ważne i aktualne sprawy, które są związane z rozwojem kultury fizycznej, podtrzymywanie historii i tradycji oraz krzewienie lokalnego patriotyzmu. Działamy metodą projektową. Na wszystkie nasze działania pozyskujemy dotacje, które w pełni zabezpieczają nasze działania. Oczywiście zapytacie skąd wkład własny? To przede wszystkim wkład osobowy, rzeczowy i praca wolontariuszy. Wkład finansowy pozyskujemy od darczyńców. Są to niewielkie kwoty, ale w pełni zabezpieczają nasze potrzeby.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie

Od samego początku naszego istnienia organizujemy biegi dla dzieci pod nazwą BIEG KRASNALA, w tym roku będzie to już czwarta edycja. Każdego roku staramy się zmieniać formę, ubarwiać to wydarzenie wymyślający zawsze motyw przewodni biegu. Dzieci w wieku od 3-6 lat biegną ok. 100 m. Jest to symboliczny bieg, czasami z rodzicami. Chcemy rozwijać wartości rodzinne. Ukazać rodzicom jak ważna jest aktywność ruchowa najmłodszych naszych pociech. Tu wszystkie dzieci wygrywają. Otrzymują medale, koszulki, czapeczki, maja zabezpieczony posiłek, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Taka namiastka prawdziwego maratonu. To daje dużą radość dzieciom, ale chyba jeszcze większą rodzicom, którzy w niezwykły sposób się angażują. Ta impreza przyciąga całe rodziny, kibicuje rodzeństwo, ale również dziadkowie.   To niesamowita atmosfera pełna rodzinnej miłości. W tym roku wszystkie dzieci otrzymają również nagrody rzeczowe, którymi są gry edukacyjne, więc jest to podwójna radość dla dzieci.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie

Jesteśmy współorganizatorem Biegu Bodzanowskiego, który jest przeznaczony dla osób dorosłych na trasie biegowej 10 km. W ramach działań projektowych corocznie zabezpieczamy medale dla uczestników, puchary, posiłek, elektroniczny pomiar czasu i obsługę medyczną.

Wspólnie z Ochotniczą Straż Pożarną w Kępie Polskiej organizujemy Spływ Kajakowy „KEPIAK”. To wyjątkowa impreza, która przyciąga bardzo dużo chętnych osób. Stawiamy jednak, na jakość, więc mamy tu limit miejsc, by zapewnić komfort uczestnikom i przede wszystkim bezpieczeństwo. W tym roku popłynie maksymalna ilość osób, 20 kajaków łącznie z 40 uczestnikami. W ciągu jednego dnia przepływamy 56 km od Twierdzy Modlin do Kępy Polskiej, miejscowości położonej w naszej gminie. Tu również uczestnicy mają zapewnioną obsługę medyczną, opiekę Nowodworskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Płynie z nami również statek Żeglugi Wiślanej WODNIK. Uczestnicy otrzymują medale i dyplomy, a na zwycięzców czekają puchary. Zakończenie i integracja uczestników odbywa się w przestrzeni wiślanej.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie

Stałym elementem są również rajdy rowerowe na nadwiślańskiej turystycznej trasie gminy Bodzanów.  Rajd rowerowy „Turystyka z biegiem Wisły” na stałe wpisał się w nadwiślański krajobraz. To rajd rekreacyjny bez jakiejkolwiek rywalizacji.  Organizacja tych cyklicznych imprez daje nam dużo radości. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że na te działania pozyskujemy dotacje uczestnicząc w konkursach. Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Zarząd Powiatu Płockiego docenia nasze projekty, które otrzymują dofinansowanie. To dla nas ważne, ponieważ bez tego dofinansowania nie udałoby się robić tak dobrych imprez.

W tym roku mieliśmy wyjątkową możliwość pozyskać pieniądze na budowę siłowni zewnętrznej w Chodkowie w gminie Bodzanów i uczestniczyć w tym dla nas wyjątkowym przedsięwzięciu. Dzięki dużemu wsparciu Wójta naszej gminy Jerzego Staniszewskiego oraz pracowników referatu rozwoju i inwestycji Urzędu Gminy w zakresie wsparcia formalnego i merytorycznego, powstała pierwsza w naszej miejscowości siłownia. To duży sukces wielu osób i właśnie to współdziałanie jest kluczem do sukcesu. Nasza gmina jest typowo rolnicza i boryka się jak większość gmin z problemami finansowymi, dlatego cieszymy się, że nasze stowarzyszenie, choć w małym stopniu, ale przyczynia się do rozwoju sportowego i wzmocnienia społecznego.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie

ONAS - W jaki sposób kultywujecie Państwo lokalną tradycję i kulturę?

Mirosława Żaglewska - Działamy bardzo krótko, bo zaledwie cztery lata, ale mamy zaszczyt być głównym współorganizatorem Jarmarków Norbertańskich w Bodzanowie. Tradycja organizowania Jarmarku Norbertańskiego w Bodzanowie datuje się od 1415 r. Nadanie w 1415 roku przez Księcia Janusza I prawa do organizowania jarmarków na Zielone Świątki, zwanymi Jarmarkiem Norbertańskim, dało początek wiekowej tradycji. Poprzez nasze działania chcemy przywrócić kulturze ludowej i tradycyjnej na terenie Bodzanowa dawną świetność i zakorzenić tą kulturę w młodym pokoleniu. Stowarzyszenie chce przywrócić zapomniany barwny jarmark w czasie Zielonych Świątek i przywrócić tradycyjny i ludowy charakter, łącząc funkcję handlową z klimatem barwnego widowiska oraz zwiększyć udział społeczności w wydarzeniu poprzez organizacje warsztatów ginących zawodów. Garncarstwo, wikliniarstwo, kowalstwo, tkactwo to głęboko zakorzenione zawody, które wykonywali w Bodzanowie ówcześni mieszkańcy. Warto odtwarzać te tradycje. Czasy średniowiecza to również pokazy walk rycerskich, uliczne teatry ognia, czy też kuchnia średniowieczna. To wszystko składa się na naszą tradycję, którą z pomocą pozyskanych dotacji corocznie chcemy odtwarzać.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie

Uczestniczymy również w świętach narodowych i kościelnych.W 2018 wykonaliśmyw ramach projektu replikę historycznego sztandaru przedwojennego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które, jak już wspomniałam, działało na terenie naszej miejscowości. Oryginał znajduje się w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. Ta replika jest wystawiona dla zwiedzających w Sali Konferencyjnej im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie.

Mieliśmy również kulinarny epizod. Nawiązaliśmy współpracę z grupą nieformalną „Pierożanki” i zrealizowaliśmy projekt „Lepiuchy Bodzanowskie”. Efektem finalnym jest wpisanie pierogowej potrawy na listę produktów tradycyjnych w kategorii dania gotowe przez Ministerstwo Rozwoju i Rolnictwa. Nasza miejscowość na swój pierwszy produkt tradycyjny, a to też ważny krok do rozwoju naszej tradycji.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie

Nasz ekologiczny akcent miał miejsce w 2018 roku. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości posadziliśmy 100 dębów i powstała Aleja Dębowa.                                                  

Dużym sukcesem była realizacja projektu  „(Nie) zapomniana historia – Monografia Historyczna Gminy Bodzanów”,  mająca na celu opracowanie i wydruk Monografii Gminy Bodzanów, dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania.

To takie nasze małe cegiełki do podtrzymywania ale i budowania lokalnej tradycji i kultury.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie

ONAS - Jak Państwa działalność wpływa na aktywizację i integrację społeczności lokalnej?

Mirosława Żaglewska - Myślę, że dajemy dobry przykład lokalnej społeczności.Poprzez naszą działalność rozbudzamy apetyt mieszkańców na podejmowanie własnych działań i realizacje własnych pomysłów, co jest już zauważalne w lokalnej społeczności. Coraz więcej osób i grup chce coś robić dla siebie i dla innych. To są fajne działania i z przyjemnością ja osobiście obserwuję właśnie takie podejmowane aktywności.  To wszystko wpływa na rozwój naszej gminy, na jej społeczne kompetencje i na integrację mieszkańców. Myślę, że nasze stowarzyszenie tworzy dobrą przestrzeń do działań społecznych.  Pokazujemy dobry kierunek, pomagamy, podpowiadamy, dajemy pomysły i współpracujemy, a przy tym dbamy o własną markę. To takie najważniejsze wartości społeczne, na których się opieramy.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie

ONAS - Jak wygląda Państwa współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi?

Mirosława Żaglewska - To właśnie ta współpraca spowodowała rozwój naszego stowarzyszenia. Tak naprawdę bez naszych partnerów nie moglibyśmy w pełni wykorzystać i zrealizować naszych pomysłów. Dużą rolę odgrywa lokalny samorząd i władze gminy, które są przychylnie nastawione do naszej działalności. Co więcej, mamy duże wsparcie formalne i merytoryczne od włodarzy gminy, którym przecież zależy na rozwoju społecznym. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ sami nie bylibyśmy w stanie realizować tak wielu projektów. Rekomenduję każdemu stowarzyszeniu właśnie taką współpracę. Przynosi to bardzo dobre efekty społeczne, dlatego warto działać razem m.in. nawiązując partnerstwa do realizacji projektów.Naprawdę współpraca się opłaca. Nasi partnerzy przygotowują nam zaplecze techniczne i logistyczne, my wspieramy te działania finansowo w ramach pozyskanych dotacji i wkładem osobowym- naszą pracą społeczną, a efekt końcowy jest naprawdę bardzo zadowalający.

To takie główne nasze działania. Angażujemy się też w różne inne działania ale o tym już przeczytacie na naszej stronie internetowej oraz na fanpage stowarzyszenia.

***

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOKÓŁ w Bodzanowie można znaleźć na stronach:

http://www.sokol-bodzanow.pl/

https://www.facebook.com/sokol.bodzanow/Organizacje

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA, BratAlbert.org) powstało z inicjatywy wrocławian w roku 1981. Rocznie w naszych domach we...

Fundacja Wolne Dźwięki

Fundacja Wolne Dźwięki za swoją misję przyjęła kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich pośród młodego pokolenia naszych rodaków. Nasze działania kierujemy...

Fundacja Daj Herbatę

Fundacja DAJ HERBATĘ działa na rzecz ludzi doświadczających bezdomności w duchu redukcji szkód i skupia się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb,...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies