"Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić...

...do przebywającego w więzieniu pójść", te słowa z Ewangelii św. Mateusza są mottem działania Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego.

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1999 r. w Częstochowie, obecnie główna siedziba znajduje się w Kluczach.
Tu jako pierwsze powstaje Schronisko "Dom Nadziei" dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Od tego momentu datuje się prężny rozwój organizacji. Do końca 2004 r. zostają utworzone 22 Oddziały Terenowe ChSD, a podobnych Schronisk na terenie całego kraju powstało już 19. Działają również świetlice socjoterapeutyczne, hostele, hospicja, ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, jadłodajnie i stołówki dla najbardziej potrzebujących, domy dla ofiar przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci.

Dzisiaj większość stworzonych przez Stowarzyszenie oddziałów działa w swoich środowiskach lokalnych samodzielnie. Stowarzyszenie systematycznie rozwija swoją działalność i systematycznie podejmuje wiele inicjatyw i akcji charytatywnych, takich jak rozdawnictwo odzieży i żywności, wspieranie ubogich, bezdomnych i bezrobotnych.

W 2017 r. z inicjatywy Stowarzyszenia powstał Dzienny Dom Pomocy w Witowie gdzie opieką objęte są osoby niesamodzielne, szczególnie seniorzy. W Domu oprócz opieki, mają dostęp do rehabilitacji, oraz bogatą ofertę zajęć, takich jak warsztaty, spotkania i inne aktywności które pozwalają na dobre spędzenie czasu.


Grafika należy do ChSD Klucze | Facebook

Głównym środkiem utrzymania - jako organizacji non profit - są darowizny i dotacje. Dzięki nim oraz dzięki ludziom dobrej woli, ChSD dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski. Swym podopiecznym zapewnia nie tylko dach nad głową, ale też wsparcie duchowe i profesjonalną pomoc terapeutyczną.

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje grant pn. Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki w sytuacji zagrożenia COVID-19. Realizowany jest poprzez sprzętu który umożliwi bezpieczny kontakt - on-line - mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

***

Więcej o działalności Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego można się dowiedzieć na stronach:

Chrzescijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne | (chsd.pl)

ChSD Klucze | FacebookOrganizacje

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)

Jesteśmy największą w Polsce edukacyjną organizacją pożytku publicznego. Przyświeca nam myśl, że doświadczenie, które wynosi się ze szkoły, ma wpływ...

Fundacja Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa

Jako część politycznego ruchu zielonych Fundacja im. Heinricha Bölla działa międzynarodowo na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci, ponadkulturowego porozumienia i...

Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca

Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca została powołana w 1997 roku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP), która zrzesza ludzi dobrej woli,...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies