Fundacja Habitat for Humanity Poland - pomoc osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej

Fundacja Habitat for Humanity Poland - pomoc osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej

Autor: ONAS
20 grudnia 2020 / Fundacja Habitat for Humanity Poland

Na warszawskim Bródnie został otwarty ReStore - sklep non-profit z otrzymanymi w postaci darowizn meblami artykułami wyposażenia wnętrz oraz materiałami wykończeniowymi dostępnymi w bardzo atrakcyjnych cenach. Zyski wypracowane ze sprzedaży przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji Habitat for Humanity Poland. Jest to popularna w Stanach i Kanadzie marka związana z pomocą charytatywną, warszawski sklep jest pierwszym jaki powstał w Europie Centralnej.

Planujemy rozwinąć sklep o strefę edukacyjną i warsztatową.. Z narzędziowni – w pełni wyposażonej do samodzielnej pracy i grupowych zajęć z upcyklingu, stolarstwa, tapicerstwa, ślusarstwa – będą mogły korzystać zarówno dorośli jak i dzieci. Uruchomiony zostanie program współpracy z lokalnymi szkołami. Każdy będzie mógł zrealizować własny projekt. Będzie to także przestrzeń do organizowania staży zawodowych dla osób z różnych grup społecznych, np. wchodzących na rynek pracy, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych. Do prowadzenia warsztatów i staży zaproszone zostaną osoby starsze, co pomoże ożywić dialog międzypokoleniowy. W roli prowadzących będą też występować lokalni rzemieślnicy oraz pracownicy okolicznych firm – Fundacja Habitat for Humanity Poland będzie promować w ten sposób koncepcję odpowiedzialnego biznesu.

Historia Habitat for Humanity Poland sięga 1990 roku, kiedy Pan Adam Król dowiedział się o Millardzie Fullerze, założycielu Habitat for Humanity - dobroczynnej organizacji pomagającej osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej i postanowił wspólnie z grupą zainteresowanych osób utworzyć ją w Polsce. W 1992 roku oficjalnie został afiliowany gliwicki Habitat for Humanity, który rozpoczął swoją działalność pod nazwą Towarzystwo Wspierania Budowy Domów Nadziei Habitat for Humanity. Była to jednocześnie pierwsza filia organizacji powstała w Europie.


Grafika należy do Habitat for Humanity Poland

Pierwszy projekt realizowany był przy ul. Oriona w Gliwicach, gdzie w latach 1992-2010 powstało 8 budynków wielorodzinnych – w sumie 69 mieszkań.
Zamieszkały w nich rodziny, które wcześniej znajdowały się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, np. żyły w przeludnieniu lub bez dostępu do bieżącej wody. Od samego początku pomoc była udzielana na zasadzie partnerstwa – każda rodzina aktywnie włączała się w prace budowlane, a mieszkanie pozyskiwała nie w formie darowizny, ale dzięki nieoprocentowanej pożyczce udzielanej przez Habitat. Na mieszkanie mogły sobie pozwolić rodziny o niewysokich dochodach, ponieważ Habitat znacząco obniżał koszt prac, pozyskując dla projektu wolontariuszy oraz sponsorów. Adam Król wyliczył, że ceny mieszkań wybudowanych w Gliwicach wynosiły średnio 50% cen rynkowych.

Projekt w Gliwicach stał się inspiracją dla założenia Habitat for Humanity w kolejnych miastach - Gdańsku i Wrocławiu, w 2002 roku w Warszawie powstało biuro krajowe aby koordynować działania organizacji lokalnych,a w  2014 roku powstała Fundacja Habitat for Humanity Poland.

Działalność organizacja przybiera różne formy wsparcia w zakresie szeroko rozumianej tematyki mieszkaniowej.

Kooperatywa mieszkaniowa to innowacyjne na polskim rynku oddolne przedsięwzięcie non-for-profit o charakterze partycypacyjnym i wspólnotowym. Grupa osób fizycznych (na ogół kilka gospodarstw domowych) współdziała w celu pozyskania mieszkań i zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przeprowadzając razem prace budowlane, adaptacyjne lub remontowe. Wspólnie budują mieszkania lub domy dla siebie i swoich rodzin.
Samodzielne przeprowadzenie prac pozwala obniżyć koszt budowy o około 20-30%, głównie dzięki eliminacji wynagrodzenia i marży dewelopera.

Habitat wspiera i promuje ten rodzaj działań, jest zaangażowany w proces legislacyjny zmierzający do wprowadzenia uregulowań prawnych, które ułatwią działania kooperatyw. Dzięki działaniom Habitat powstał projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Organizacja dba, aby kooperatywy mieszkaniowe zyskały jak najlepsze otoczenie prawne.

Wsparliśmy powstawanie kooperatywy mieszkaniowej w aglomeracji warszawskiej. Osiem rodzin wybudowało wspólnie mieszkania na działce zakupionej na rynku komercyjnym, a my zapewniliśmy im m.in. poradnictwo prawne, darowizny materialne, zaangażowanie w prace budowlane wolontariuszy fundacji.

Przy Habitat działa Społeczna Agencja Najmu (SAN), która pośredniczy w wynajmie mieszkań między właścicielami a najemcami. Celem działań SAN jest ułatwienie dostępu do mieszkań przystępnych cenowo dla różnych grup odbiorców, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów najmu na zasadach rynkowych. Agencja działa na zasadach not-for-profit.

Od 2014 roku Fundacja prowadzi także działania na rzecz stworzenia modelowego systemu mieszkań treningowych. W tym celu zrealizowano pilotażowy projekt „Trampolina” w Warszawie – na poddaszu kamienicy na Pradze, gdzie został utworzony zespół mieszkań treningowych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Aninie.
W 2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Centrum Mieszkań Treningowych we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy dla osób i rodzin, które były, lub są mieszkańcami zreprywatyzowanych kamienicach Warszawy.

Fundacja pomaga także niezamożnym rodzinom budować i remontować mieszkania i domy.

***

Więcej o działalności Fundacji Habitat for Humanity Poland można się dowiedzieć na stronach:

Habitat for Humanity Poland

Habitat for Humanity Poland | Facebook

HABITAT FOR HUMANITY POLAND - YouTube

Habitat Poland (@HabitatPL) / Twitter

Habitat for Humanity Poland (@habitatforhumanitypoland) • Zdjęcia i filmy na InstagramieOrganizacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA

  Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym na skutek mobbingu oraz kształtowanie środowiska pracy wolnego od wszelkiej agresji, przemocy...

Fundacja Integracja

INTEGRACJĘ tworzą organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja. Jej działalność zaczęła się 29 lat temu od wydawania...

Fundacja Pro Arte

Stawiając pytania prowokujemy do kreatywnych poszukiwań, nowego postrzegania i budowania rzeczywistości. Sztuka, naszym zdaniem, potrafi przekazywać wartości ponadczasowe. Buduje porozumienie...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies