Dom Rodzinny - "Naszym wspólnym zmartwieniem było to, co wtedy stanie się z naszymi dziećmi”

W Zamościu powstał dom rodzinny dla dorosłych osób z ciężką niepełnosprawnością. Jest to pionierski projekt na skalę Polski. Miejsce to stworzyli rodzice, którzy z troską i niepokojem myślą o funkcjonowaniu swoich dorosłych niepełnosprawnych dzieci.

“Zawsze, podobnie jak inni rodzice, miałam świadomość, że kiedyś przecież „zamknę oczy”. Naszym wspólnym zmartwieniem było to, co wtedy stanie się z naszymi dziećmi” - mówi w jednym z wywiadów Maria Król, przewodnicząca i twórca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem. Stowarzyszenie założyła wraz z innymi rodzicami 32 lata temu, żeby pomóc swojemu synowi, a także tym, którzy podobnie jak ona musiała sama pokonywać trudności związane z wychowywaniem chorego dziecka. “Nie otrzymywaliśmy wtedy żadnego wsparcia od państwa - wspomina - na żadnym poziomie, w rehabilitacji, czy edukacji, ani na żadnym innym”. Dzisiaj Stowarzyszenie pomaga setkom potrzebującym, udziela wsparcia dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w wyspecjalizowanych placówkach. Są to przedszkola, szkoły podstawowe i średnie w których osoby z niepełnosprawnościami przygotowują się do wykonywania zawodu, warsztaty terapii zajęciowej, gabinety rehabilitacyjne, a także środowiskowy dom samopomocy.  “Nasze Stowarzyszenie działa we wszystkich obszarach życia społecznego, mówi Maria król -  teraz mam obowiązek stworzyć infrastrukturę zanim odejdę z tego świata, taką, która zostanie  - w postaci instytucji, działań, pracowników wyszkolonych , którzy będą kontynuowali tę ideę wsparcia, zgodnie z zasadami konwencji praw osób niepełnosprawnych”.   

                                             

W najbliższych dniach do Domu Rodzinnego przy ulicy Kresowej w Zamościu wprowadzą się nowi mieszkańcy. Otrzymają tutaj możliwość życia bez rodziców w samodzielnych, odpowiednio wyposażonych  mieszkaniach z całodobowym wspomaganiem wyspecjalizowanego personelu, który udzieli wsparcia we wszystkich czynnościach. Ten dom nie przypomina tradycyjnego DPS-u, bowiem w Domu Rodzinnym (kompleksie mieszkalnictwa wspomaganego) mieszkańcy decydują sami o sobie, mogą wychodzić, przyjmować gości, muszą też codzienne podejmować własne aktywności - wyjść do ośrodków, miejsc pracy, w których wykonują prace, i podejmują różne zajęcia. Wyposażenie domu Stowarzyszenie zakupiło ze środków otrzymanych od darczyńców, wiele sprzętów przekazali również znajomi i przyjaciele Stowarzyszenia. W Domu zamieszkają osoby niepełnosprawne, których rodzice zmarli, bądź są już zbyt starzy by zajmować się swoimi dorosłymi dziećmi. Podczas weryfikacji zostały wybrane osoby zdolne i gotowe do samodzielnego podejmowania decyzji, do samodzielnego życia, nawet jeśli będą przy tym korzystać z pomocy asystentów.

Wśród mieszkańców znajdą się bowiem osoby ze złożoną niepełnosprawnością - także ruchową, na wózkach, leżące, wymagające wysokiego poziomu wsparcia. W obiekcie istnieją już pracownie terapeutyczne - przygotowujące do pracy, między innymi stolarnie, pracownia ceramiczna, szkoła dla 20 uczniów, oraz warsztaty terapii zajęciowej. Część mieszkańców od razu będzie zakwaterowana w mieszkaniach samodzielnych, całodobowych, są też przygotowane pomieszczenia na mieszkania treningowe, w których podopieczni Stowarzyszenia będą uczyć się samodzielnego życia.

“Przez 30 lat nastąpiło wiele pozytywnych zmian dla organizacji pozarządowych - zaznacza Maria król -  dzięki dostępowi do dotacji, kontraktów z NFZ, środków na politykę socjalną (prowadzenie domu samopomocy, i inne) nie jest to stabilne finansowanie, jednak są jakieś możliwości. Nauczyliśmy się pisać projekty i udało nam się zebrać środki na budowę domu. Otrzymaliśmy pieniądze z unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całość dofinansowania to ok. 1 mln 950 tys. euro. Strona ukraińska dostała 750 tys., a kolejnych 240 tys. euro stanowił wkład własny, który w znacznej części zapewnił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych."


Więcej o działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem można się dowiedzieć na stronach:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu (spdn.pl)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu | Zamosc | Facebook

Stowarzyszenie Krok za krokiem - YouTube

"Krok za krokiem" w Zamościu (@krokzakrokiemzamosc) • Zdjęcia i filmy na InstagramieOrganizacje

Fundacja Świętego Mikołaja

Od 20 lat pomagamy dzieciom w potrzebie. Stypendia św. Mikołaja, Aleppo, Ukraina, Akademia Liderów.

Fundacja Chcepomagam

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies