Budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape zostało założone przez zespół ludzi, których pragnieniem było niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, ofiarom przemocy, uzależnionym, dzieciom i młodzieży.

Misją naszej organizacji jest budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia. Cele, jakie sobie postawiliśmy to poprawa sytuacji życiowej rodzin żyjących w ubóstwie, zmniejszenie zjawiska bezrobocia, przemocy zarówno na ulicy jak i w domu, poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością poprzez rehabilitację zdrowotną i społeczną, a także aktywizowanie społeczeństwa poprzez szerzenie idei wolontariatu.


Grafika należy do Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape (agape-czestochowa.org)

Członkowie Stowarzyszenia mając na celu wpływanie na ograniczanie wykluczenia społecznego i izolacji osób bezdomnych bierze udział w działaniach zespołu streetworkingowego na terenie Częstochowy. W ramach swojej pracy docierają do miejsc gdzie przebywają osoby bezdomne- pustostanów, przestrzeni pod mostami, piwnic, dworców, altan działkowych czy wiat śmietnikowych itp. i nawiązują bezpośredni kontakt z osobami w kryzysie bezdomności. Streetworkerzy wypracowują także z chętnymi osobami plan pomocy oparty na współpracy obu stron, w ich własnym tempie i na ich własnych zasobach.

Aby zwiększyć aktywizację społeczną osób zagrożonych bezdomnością, w kryzysie bezdomności oraz w procesie wychodzenia z bezdomności, Stowarzyszenie prowadzi placówki pomagające realizować te idee. Są to, Punkt Pomocy Socjalnej (PPS), który oferuje zintegrowane usługi, gdzie wydawana jest żywność, odzież, posiada także świetlicę oraz punkt informacyjno-konsultacyjny. Osoby doświadczające bezdomności mogą w tym miejscu liczyć na materialne, jak i niematerialne wsparcie, co przyczynia się do budowania motywacji do zmiany sposobu życia i poprawy sytuacji osób w kryzysie bezdomności.

Mieszkańcy schronisk, osoby bezdomne powracające z nieudanej emigracji z Holandii i innych krajów Unii Europejskiej oraz bezdomni uliczni po przejściu terapii uzależnień,i podjęciu pracy zarobkowej mogą ubiegać się o zamieszkanie w mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Stowarzyszenie. Celem tymczasowego zamieszkania w takich lokalach jest wzmocnienie  i wyuczenie odpowiednich zachowań społecznych ułatwiających wejście na drogę samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Mieszkańcy pozostają pod opieką Stowarzyszenia oraz pracowników socjalnych i mogą liczyć na ich stałe, realne wsparcie, a także mogą korzystać z porad psychologa i prawnika. Obecnie osoby bezdomne korzystają z wsparcia w 4 mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Agape. Wszyscy mieszkańcy mieszkań treningowych zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obejmującego oprócz standardowych elementów związanych z samodzielnym gospodarowaniem, elementy dodatkowe min. in. utrzymanie abstynencji i nie spożywania alkoholu. Osoby te są również motywowane do uczestnictwa w grupach samopomocowych w których uzyskują wsparcie utrzymaniu trzeźwości. W mieszkaniach treningowych zakwaterowanych jest od dwóch do trzech osób. Jest finansowany ze pozyskanych w formie dofinansowania i własnych Stowarzyszenia.

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape można się dowiedzieć na stronie:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape (agape-czestochowa.org)Organizacje

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)

Jesteśmy największą w Polsce edukacyjną organizacją pożytku publicznego. Przyświeca nam myśl, że doświadczenie, które wynosi się ze szkoły, ma wpływ...

Fundacja Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa

Jako część politycznego ruchu zielonych Fundacja im. Heinricha Bölla działa międzynarodowo na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci, ponadkulturowego porozumienia i...

Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca

Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca została powołana w 1997 roku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP), która zrzesza ludzi dobrej woli,...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies