Budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape zostało założone przez zespół ludzi, których pragnieniem było niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, ofiarom przemocy, uzależnionym, dzieciom i młodzieży.

Misją naszej organizacji jest budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia. Cele, jakie sobie postawiliśmy to poprawa sytuacji życiowej rodzin żyjących w ubóstwie, zmniejszenie zjawiska bezrobocia, przemocy zarówno na ulicy jak i w domu, poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością poprzez rehabilitację zdrowotną i społeczną, a także aktywizowanie społeczeństwa poprzez szerzenie idei wolontariatu.


Grafika należy do Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape (agape-czestochowa.org)

Członkowie Stowarzyszenia mając na celu wpływanie na ograniczanie wykluczenia społecznego i izolacji osób bezdomnych bierze udział w działaniach zespołu streetworkingowego na terenie Częstochowy. W ramach swojej pracy docierają do miejsc gdzie przebywają osoby bezdomne- pustostanów, przestrzeni pod mostami, piwnic, dworców, altan działkowych czy wiat śmietnikowych itp. i nawiązują bezpośredni kontakt z osobami w kryzysie bezdomności. Streetworkerzy wypracowują także z chętnymi osobami plan pomocy oparty na współpracy obu stron, w ich własnym tempie i na ich własnych zasobach.

Aby zwiększyć aktywizację społeczną osób zagrożonych bezdomnością, w kryzysie bezdomności oraz w procesie wychodzenia z bezdomności, Stowarzyszenie prowadzi placówki pomagające realizować te idee. Są to, Punkt Pomocy Socjalnej (PPS), który oferuje zintegrowane usługi, gdzie wydawana jest żywność, odzież, posiada także świetlicę oraz punkt informacyjno-konsultacyjny. Osoby doświadczające bezdomności mogą w tym miejscu liczyć na materialne, jak i niematerialne wsparcie, co przyczynia się do budowania motywacji do zmiany sposobu życia i poprawy sytuacji osób w kryzysie bezdomności.

Mieszkańcy schronisk, osoby bezdomne powracające z nieudanej emigracji z Holandii i innych krajów Unii Europejskiej oraz bezdomni uliczni po przejściu terapii uzależnień,i podjęciu pracy zarobkowej mogą ubiegać się o zamieszkanie w mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Stowarzyszenie. Celem tymczasowego zamieszkania w takich lokalach jest wzmocnienie  i wyuczenie odpowiednich zachowań społecznych ułatwiających wejście na drogę samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Mieszkańcy pozostają pod opieką Stowarzyszenia oraz pracowników socjalnych i mogą liczyć na ich stałe, realne wsparcie, a także mogą korzystać z porad psychologa i prawnika. Obecnie osoby bezdomne korzystają z wsparcia w 4 mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Agape. Wszyscy mieszkańcy mieszkań treningowych zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obejmującego oprócz standardowych elementów związanych z samodzielnym gospodarowaniem, elementy dodatkowe min. in. utrzymanie abstynencji i nie spożywania alkoholu. Osoby te są również motywowane do uczestnictwa w grupach samopomocowych w których uzyskują wsparcie utrzymaniu trzeźwości. W mieszkaniach treningowych zakwaterowanych jest od dwóch do trzech osób. Jest finansowany ze pozyskanych w formie dofinansowania i własnych Stowarzyszenia.

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape można się dowiedzieć na stronie:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape (agape-czestochowa.org)Organizacje

Fundacja Podaj Dalej

Zawodowo jesteśmy projektantkami wnętrz. A prywatnie? Kochamy podróże, jesteśmy ciekawe świata, uwielbiamy uczyć się nowych rzeczy i dzielić się z...

Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR

Celem działalności Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar jest wspieranie sakramentalnych małżonków, których małżeństwa przeżywają kryzys, w wytrwaniu w wierności współmałżonkowi i...

Fundacja RSC - Rodzina w Służbie Człowieka

RSC jako fundacja chce pomóc zarówno osobom które poważnie rozważają założenie rodziny na fundamencie sakramentalnego związku małżeńskiego jak i również...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies