Aktywizując – pomagają podjąć pracę

Aktywizując – pomagają podjąć pracę

Autor: ONAS
14 listopada 2022 / Fundacja Aktywizacja

Usamodzielnienie, poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – to najważniejsze cele, działającej w kilkunastu miastach Polski, Fundacji „Aktywizacja”.

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 1990 roku jako „Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo”. by wspomóc kilkoro informatyków i matematyków poruszających się na wózkach - absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego - którzy z powodu barier komunikacyjno-architektonicznych nie mogli wykonywać swojego zawodu. Z czasem stopniowo rozbudowywało swoje struktury o kolejne ośrodki. I tak, po Warszawie, przyszła kolej na Poznań, Opole, Łódź, Rzeszów, Białystok i Bydgoszcz. Dodatkowo wspomniane oddziały rozbudowano o filie, mieszczące się w: Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie oraz Szczecinie.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w realizacji działań aktywizacji zawodowej zbudowaliśmy kompleksowy model, który uwzględnia zarówno potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców oferujących zatrudnienie” – piszą na swojej stronie internetowej. „Kształtując ofertę świadczonych przez Fundację usług kierujemy się zarówno aktualnymi potrzebami, jak i dynamicznie zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Pomagamy w znalezieniu pracy lub jej zmianie, a pracodawcom oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia i pośrednictwo pracy. Wartości, którymi się kierujemy to: zaangażowanie, innowacyjność, doświadczenie; profesjonalizm; otwartość i odpowiedzialność – zapewniają jej założyciele.

Fundacja Aktywizacja zapewnia osobom z niepełnosprawnościami oferty pracy, staże i praktyki o różnorodnym profilu oraz w różnych branżach. Jej zespół liczy blisko 150. pracowników, w tym 37 osób niepełnosprawnych, co stanowi jedną czwartą wszystkich zatrudnionych (dane: aktywizacja.org.pl, 14. 11. 2022 r. ). Specjaliści zatrudnieni przez Fundację Aktywizacja, to zarówno doradcy zawodowi, psycholodzy, pośrednicy pracy, job crafterzy (zarządzający zmianą), trenerzy pracy, eksperci rynku pracy czy koordynatorzy poszczególnych zespołów, jak i osoby zajmujące się kwestiami kadrowymi, rozliczeniowymi oraz księgowymi.

Opieka nad podopiecznymi nie kończy się w momencie zatrudnienia – istotne jest również utrzymanie się na rynku pracy. W tym celu przeprowadzane są dodatkowe szkolenia (także indywidualne), mające za zadanie nie tylko doradzić, ale i zmotywować do odważnego wchodzenia na rynek pracy. Wiele osób, które przerwało - z różnych przyczyn – swoją zawodową ścieżkę, ma obawy przed ponownym zatrudnieniem i z tym związane są właśnie działania Fundacji. A wszystko po to, by proces integracji z współpracownikami był satysfakcjonujący dla obu stron, a aktywność zawodowa wpływała także na umacnianie roli społecznej. „Tak, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał jaki drzemie w każdym z nas” – dodają zatrudnieni tam specjaliści, zajmujący się rynkiem pracy.


/Źródło grafiki: https://www.facebook.com/Aktywizacja//

Pracodawcy korzystający z usług Fundacji mogą liczyć m.in. na profesjonalne audyty dostępności obecnych lub planowanych miejsc pracy, porady prawne oraz cykliczny bądź stały monitoring w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością. Ich działania mają również na celu zachęcenie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami lub dostosowywanie tych już istniejących.

W tworzeniu przestrzeni do bezpośrednich spotkań potencjalnych pracowników z pracodawcami służą organizowane przez nich cyklicznie Targi Pracy bądź współorganizowane z innymi podmiotami, takimi jak choćby Urzędy Miasta. Zespół Fundacji współpracuje z biurami karier, urzędami pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, stawiając na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie obu stron.

Z uwagi na bardzo ograniczone dane dotyczące osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej tej grupy w Polsce, członkowie Fundacji od kilku lat intensywnie rozwijają działalność badawczą. To właśnie ona pozwala uzyskać wiedzę na temat wielu istotnych kwestii dotyczących kształtowania procesów aktywizacji zawodowej oraz zaplanować konkretne działania i interwencje na polu dostępnego rynku pracy. Jednym z ostatnich projektów jest m.in. „Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025” (całość dostępna na stronie: aktywizacja.org.pl, dostęp jw.).

Fundacja Aktywizacja podjęła się również oceny rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa, na podstawie blisko 400. przeprowadzonych ankiet, z których wynikało m.in. że o kilka procent spadło zatrudnienie na podstawie umów o pracę, przy jednoczesnym wzroście osób pracujących w mniejszym wymiarze czasu. Ponad jedna piąta badanych w wyniku pandemii straciła pracę, a 35 procent respondentów nie otrzymało nowej umowy po upływie terminu obowiązywania dotychczasowej. Aż 82 procent poniosło konsekwencje finansowych problemów pracodawcy – wynika z przeprowadzonych przez nich badań.


/Źródło grafiki: https://www.facebook.com/Aktywizacja//

Po zalogowaniu się na stronie Fundacji (https://aktywizacja.org.pl/wiedza/e-learning/) można wziąć udział w zdalnych kursach dotyczących zarządzania małą firmą, założeniem własnej działalności gospodarczej oraz marketingu internetowego: pozycjonowania stron internetowych pod kątem wyszukiwarek, działania reklam w wyszukiwarkach oraz śledzenia ruchu i zachowań użytkowników w witrynie internetowej (przydatnej choćby copywriterom).

Na stronie internetowej Fundacji znajdziemy także aktualnie prowadzone rekrutacje dla osób niepełnosprawnych. W momencie zbierania informacji do tego tekstu (14. 11. 2022 r.), aktywnych było 9 ofert, w tym: obsługa klienta, pracownik sekretariatu, specjalista ds. rekrutacji, młodsza analityczka danych z językiem angielskim, specjalista w dziale klasyfikacji celnej, pracownik ochrony oraz koordynator ds. utrzymania czystości.

W lipcu 2022 roku Fundacja „Aktywizacja”, wspólnie z trzydziestoma innymi organizacjami pozarządowymi, podpisała apel skierowany do Pana Pawła Wdówika, Prezesa Rady Nadzorczej PFRON oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Prezesa Zarządu PFRON „w sprawie niepokojących skutków obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej na osoby z niepełnosprawnościami”. W minionym roku zajmowała się również sytuacją osób bezrobotnych w świetle kontroli przeprowadzonej w Powiatowych Urzędach Pracy, kwestiom finansowym związanych z programem „Polski Ład” oraz działaniami związanymi z wojną na Ukrainie.


Więcej o działalności Fundacji Aktywizacja można się dowiedzieć na stronach:

Fundacja Aktywizacja | Strona Fundacji Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja | Warsaw | Facebook

Fundacja Aktywizacja (@Aktywizacja) / TwitterOrganizacje

Fundacja Świętego Mikołaja

Od 20 lat pomagamy dzieciom w potrzebie. Stypendia św. Mikołaja, Aleppo, Ukraina, Akademia Liderów.

Fundacja Chcepomagam

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies