Aktywizując – pomagają podjąć pracę

Aktywizując – pomagają podjąć pracę

Autor: ONAS
14 listopada 2022 / Fundacja Aktywizacja

Usamodzielnienie, poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – to najważniejsze cele, działającej w kilkunastu miastach Polski, Fundacji „Aktywizacja”.

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 1990 roku jako „Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo”. by wspomóc kilkoro informatyków i matematyków poruszających się na wózkach - absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego - którzy z powodu barier komunikacyjno-architektonicznych nie mogli wykonywać swojego zawodu. Z czasem stopniowo rozbudowywało swoje struktury o kolejne ośrodki. I tak, po Warszawie, przyszła kolej na Poznań, Opole, Łódź, Rzeszów, Białystok i Bydgoszcz. Dodatkowo wspomniane oddziały rozbudowano o filie, mieszczące się w: Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie oraz Szczecinie.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w realizacji działań aktywizacji zawodowej zbudowaliśmy kompleksowy model, który uwzględnia zarówno potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców oferujących zatrudnienie” – piszą na swojej stronie internetowej. „Kształtując ofertę świadczonych przez Fundację usług kierujemy się zarówno aktualnymi potrzebami, jak i dynamicznie zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Pomagamy w znalezieniu pracy lub jej zmianie, a pracodawcom oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia i pośrednictwo pracy. Wartości, którymi się kierujemy to: zaangażowanie, innowacyjność, doświadczenie; profesjonalizm; otwartość i odpowiedzialność – zapewniają jej założyciele.

Fundacja Aktywizacja zapewnia osobom z niepełnosprawnościami oferty pracy, staże i praktyki o różnorodnym profilu oraz w różnych branżach. Jej zespół liczy blisko 150. pracowników, w tym 37 osób niepełnosprawnych, co stanowi jedną czwartą wszystkich zatrudnionych (dane: aktywizacja.org.pl, 14. 11. 2022 r. ). Specjaliści zatrudnieni przez Fundację Aktywizacja, to zarówno doradcy zawodowi, psycholodzy, pośrednicy pracy, job crafterzy (zarządzający zmianą), trenerzy pracy, eksperci rynku pracy czy koordynatorzy poszczególnych zespołów, jak i osoby zajmujące się kwestiami kadrowymi, rozliczeniowymi oraz księgowymi.

Opieka nad podopiecznymi nie kończy się w momencie zatrudnienia – istotne jest również utrzymanie się na rynku pracy. W tym celu przeprowadzane są dodatkowe szkolenia (także indywidualne), mające za zadanie nie tylko doradzić, ale i zmotywować do odważnego wchodzenia na rynek pracy. Wiele osób, które przerwało - z różnych przyczyn – swoją zawodową ścieżkę, ma obawy przed ponownym zatrudnieniem i z tym związane są właśnie działania Fundacji. A wszystko po to, by proces integracji z współpracownikami był satysfakcjonujący dla obu stron, a aktywność zawodowa wpływała także na umacnianie roli społecznej. „Tak, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał jaki drzemie w każdym z nas” – dodają zatrudnieni tam specjaliści, zajmujący się rynkiem pracy.


/Źródło grafiki: https://www.facebook.com/Aktywizacja//

Pracodawcy korzystający z usług Fundacji mogą liczyć m.in. na profesjonalne audyty dostępności obecnych lub planowanych miejsc pracy, porady prawne oraz cykliczny bądź stały monitoring w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością. Ich działania mają również na celu zachęcenie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami lub dostosowywanie tych już istniejących.

W tworzeniu przestrzeni do bezpośrednich spotkań potencjalnych pracowników z pracodawcami służą organizowane przez nich cyklicznie Targi Pracy bądź współorganizowane z innymi podmiotami, takimi jak choćby Urzędy Miasta. Zespół Fundacji współpracuje z biurami karier, urzędami pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, stawiając na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie obu stron.

Z uwagi na bardzo ograniczone dane dotyczące osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej tej grupy w Polsce, członkowie Fundacji od kilku lat intensywnie rozwijają działalność badawczą. To właśnie ona pozwala uzyskać wiedzę na temat wielu istotnych kwestii dotyczących kształtowania procesów aktywizacji zawodowej oraz zaplanować konkretne działania i interwencje na polu dostępnego rynku pracy. Jednym z ostatnich projektów jest m.in. „Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025” (całość dostępna na stronie: aktywizacja.org.pl, dostęp jw.).

Fundacja Aktywizacja podjęła się również oceny rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa, na podstawie blisko 400. przeprowadzonych ankiet, z których wynikało m.in. że o kilka procent spadło zatrudnienie na podstawie umów o pracę, przy jednoczesnym wzroście osób pracujących w mniejszym wymiarze czasu. Ponad jedna piąta badanych w wyniku pandemii straciła pracę, a 35 procent respondentów nie otrzymało nowej umowy po upływie terminu obowiązywania dotychczasowej. Aż 82 procent poniosło konsekwencje finansowych problemów pracodawcy – wynika z przeprowadzonych przez nich badań.


/Źródło grafiki: https://www.facebook.com/Aktywizacja//

Po zalogowaniu się na stronie Fundacji (https://aktywizacja.org.pl/wiedza/e-learning/) można wziąć udział w zdalnych kursach dotyczących zarządzania małą firmą, założeniem własnej działalności gospodarczej oraz marketingu internetowego: pozycjonowania stron internetowych pod kątem wyszukiwarek, działania reklam w wyszukiwarkach oraz śledzenia ruchu i zachowań użytkowników w witrynie internetowej (przydatnej choćby copywriterom).

Na stronie internetowej Fundacji znajdziemy także aktualnie prowadzone rekrutacje dla osób niepełnosprawnych. W momencie zbierania informacji do tego tekstu (14. 11. 2022 r.), aktywnych było 9 ofert, w tym: obsługa klienta, pracownik sekretariatu, specjalista ds. rekrutacji, młodsza analityczka danych z językiem angielskim, specjalista w dziale klasyfikacji celnej, pracownik ochrony oraz koordynator ds. utrzymania czystości.

W lipcu 2022 roku Fundacja „Aktywizacja”, wspólnie z trzydziestoma innymi organizacjami pozarządowymi, podpisała apel skierowany do Pana Pawła Wdówika, Prezesa Rady Nadzorczej PFRON oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Prezesa Zarządu PFRON „w sprawie niepokojących skutków obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej na osoby z niepełnosprawnościami”. W minionym roku zajmowała się również sytuacją osób bezrobotnych w świetle kontroli przeprowadzonej w Powiatowych Urzędach Pracy, kwestiom finansowym związanych z programem „Polski Ład” oraz działaniami związanymi z wojną na Ukrainie.


Więcej o działalności Fundacji Aktywizacja można się dowiedzieć na stronach:

Fundacja Aktywizacja | Strona Fundacji Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja | Warsaw | Facebook

Fundacja Aktywizacja (@Aktywizacja) / TwitterOrganizacje

Stowarzyszenie Pro Civium

Celem realizacji naszych zadań w ramach projektu „Edukacja i Wsparcie w Zapobieganiu Stygmatyzacji oraz Wykluczeniu Społecznemu Człowieka” jest wsparcie psychologiczne,...

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” powstała 26 września 2003 r. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym naszym celem jest pomoc...

Fundacja Archeologia Fotografii

Fundacja Archeologia Fotografii zajmuje się opracowywaniem oraz ochroną archiwów polskich fotografów i fotografek. Powstała w 2008 roku i obecnie opiekuje...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies