Aby nie zerwać więzi - Pomagają dziennikarzom, wspierają polską kulturę i naukę

Aby nie zerwać więzi - Pomagają dziennikarzom, wspierają polską kulturę i naukę

Autor: ONAS
26 grudnia 2020 / Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku a jej główny cel to niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR oraz byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Organizacja zajmuje się przede wszystkim podtrzymywaniem polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, promocję polskiej kultury i tradycji oraz poprawę sytuacji zawodowej, społecznej i materialnej. „Środki na dofinansowanie projektów, które Fundacja kieruje do beneficjentów, pochodziły z Senatu RP i poszczególnych ministerstw oraz –jak przypadku Wschodniego Funduszu Dobroczynności – darczyńców i sponsorów takich jak: spółki skarbu państwa, podmioty prywatne, samorządy oraz mecenat polskiego biznesu” - czytamy na jej stronie internetowej: polorg.pl

Do zadań Fundacji, zgodnie z jej statutem, należy podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie języka polskiego oraz promocja polskiej kultury i tradycji narodowych, a co za tym idzie - również tworzenie pozytywnego wizerunku Polski. Celem jej działania jest także poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej Polaków żyjących poza granicami kraju, pogłębianie więzi pomiędzy nimi a innymi środowiskami narodowymi. Fundacja wspiera organizacje, szkoły parafie i stowarzyszenia zrzeszające Polaków poza granicami kraju oraz prowadzi programy, takie jak: „Aktywizacja  środowisk polskich na Wschodzie”, wspierając nie tylko polskie, ale i polonijne organizacje. Podejmowane aktywności umożliwiają zdobycie nowych umiejętności, służą także podniesieniu poziomu życia oraz rangi polskiej mniejszości w jej kraju zamieszkania.


Grafika należy do Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"

Projekt „Edukacja polska na Wschodzie” podtrzymuje i udoskonala znajomość języka polskiego wśród polskich środowisk. Program zakłada podnoszenie poziomu edukacji młodych Polaków na Wschodzie, kształtując dojrzałe i świadome własnej tożsamości narodowej, pokolenie. Programem objęte są: przedszkola; szkoły z polskim językiem wykładowym, społeczne szkoły uzupełniające, katedry czy lektoraty języka. Fundacja wynajmuje w tym celu i adaptuje kolejne sale dydaktyczne, wyposażając je w profesjonalny sprzęt. Ich misja obejmuje również zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej, a także dofinansowanie szkoleń i kursów zawodowych polskich nauczycieli ze Wschodu.

W ramach programu „Kultura Polska na Wschodzie” Fundacja pielęgnuje i rozwija kulturę w środowiskach Polaków na Wschodzie jako istotny element spuścizny kulturalno-historycznej. Jego celem jest umożliwienie naszym rodakom udziału w życiu kulturalnym w Polsce, a także dokumentowanie i ocalenie polskiego dziedzictwa kulturalno-historycznego. Członkowie stowarzyszenia opiekują się miejscami pamięci, organizują koncerty, konkursy, spektakle, imprezy plenerowe, a tak dni kultury polskiej, wspierają wartościowe przedsięwzięcia wydawnicze i filmowe, finansują konferencje naukowe oraz projekty badawcze. Pomagają również polskim redakcjom prasowym, radiowym i telewizyjnym oraz portalom internetowym, dofinansowując przygotowanie materiałów do druku oraz organizując staże i szkolenia dla poszczególnych redaktorów, obejmujące: warsztat dziennikarski, podniesienie kompetencji językowych, poprawne makietowania strony, tworzenie mediów elektronicznych oraz profesjonalnej fotografii prasowej.

***

Więcej o działalności Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” można się dowiedzieć na stronach:

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" | FacebookOrganizacje

Fundacja Ambasada Pszczół

Ambasada Pszczół to misja dyplomatyczno - edukacyjna skierowana do mieszkańców Ziemi z przesłaniem ochrony i ratowania owadów zapylających.

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku  Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku – szpitalnego oddziału...

Stowarzyszenie Klika

Stowarzyszenie młodych wolontariuszy, głównie studentów niosących pomoc i radość osobom niepełnosprawnym. Studenci towarzyszyszą niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, organizują spacery i...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies