Aby Dziecko było w Centrum zainteresowań rodziny

Aby Dziecko było w Centrum zainteresowań rodziny

Autor: ONAS
27 grudnia 2020 / Fundacja Dziecko w Centrum

Celem Fundacji „Dziecko w Centrum” jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym ich bezpieczeństwo i dobro są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności.

Fundacja wspiera prawidłowy rozwój dzieci, chroni prawa i interesy dzieci, wzmacnia środowisko rodzinne pomagając tworzyć odpowiednie warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci, udziela pomocy w różnych formach zmierzające do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci oraz jego skutkom. Wspiera dzieci i rodziny wymagające szczególnej opieki i pomocy, pochodzących ze środowisk defaworyzowanych,

Fundacja prowadzi działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, udziela pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym.


Grafika należy do Fundacja "Dziecko w Centrum" | Facebook

Realizowanym w tym roku projektem jest “Bezpieczny dom - szczęśliwa rodzina”.

Głównym celem projektu jest udzielanie wszechstronnego, specjalistycznego wsparcia dzieciom oraz ich rodzinom i opiekunom przeżywającym różne trudności z powodu doznawania przemocy w rodzinie. Podjęte działania nakierowane są na ochronę dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem oraz przed skutkami krzywdzenia i zaniedbywania, a także na zapobieganie i łagodzenie skutków przemocy doznawanej przez dorosłych członków rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i współuzależnienia.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat przemocy domowej, uzależnienia, współuzależnienia oraz funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym, wzrost świadomości uczestniczek w zakresie własnych dysfunkcjonalnych mechanizmów działania, uczenie się rozpoznawania i nazywania własnych emocji i potrzeb oraz radzenia sobie z trudnościami, ochrona dzieci przed doznawaniem skutków przemocy w rodzinie,przemocy.

Cele realizowane są przez udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów, a także prowadzenie pracy terapeutycznej nad relacją Rodzic/Opiekun-Dziecko (terapia diady), organizowanie i prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie, kształtujące postawę rodzicielską opartą na budowaniu poczucia wartości i wzajemnego szacunku, organizowanie i prowadzenie spotkań grupowych o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym z elementami wsparcia terapeutycznego dla dla dzieci/młodzieży ze środowisk, w których występuje problem przemocy w rodzinie i/lub problem związany z nadużywaniem alkoholu.


Grafika należy do Fundacja "Dziecko w Centrum" | Facebook

Ułatwienie dostępu do informacji na temat placówek, instytucji oferujących różne formy pomocy, oraz o możliwych sposobach działania w sytuacji doznawania przemocy domowej oraz nadużywania alkoholu przez członka rodziny, a także udzielanie pomocy interwencyjno-konsultacyjnej dzieciom i ich rodzicom/opiekunom osobiście, telefonicznie oraz w formie e-mailowej.

***

Więcej o działalności Fundacji „Dziecko w Centrum” można się dowiedzieć na stronach:

Fundacja Dziecko w Centrum

Fundacja "Dziecko w Centrum" | FacebookOrganizacje

Fundacja Zaczytani.org

Misją Fundacji Zaczytani.org jest promowanie czytelnictwa i edukacja społeczna. Książka wykorzystywana jest do budowania jakościowych relacji - od tej z...

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Zgodnie ze Statutem Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otacza niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych...

Fundacja Semper Fidelis

Celem Fundacji jest wsparcie wszechstronnego rozwoju Archidiecezji Lwowskiej na poziomie lokalnym regionalnym, a zwłaszcza rozwijanie aktywności duszpasterskiej (pastoralnej),społecznej i gospodarczej,...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies