Najnowsze wątki

Odwołujemy prezydentów miast, którzy chcą wbrew woli narodu przyjąć najeźdźców

Zapoczątkował: Piotr Marzec / Petycje

Dwunastu prezydentów dużych miast Polski, oficjalnie zadeklarowało chęć i wolę przyjęcia najeźdźców

 


0 komentarze/y


Koniec z finansowym wsparciem dla ataku na naszą kulturę i wartości - petycja

Zapoczątkował: Piotr Marzec / Petycje
Za naszymi plecami, z publicznych funduszy przekazywanych nam przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w zamian za pełny dostęp do wspólnego rynku w Unii Europejskiej, na wielką skalę finansowane były inicjatywy uderzające w naszą kulturę, religię i podstawowe wartości w szczególności w życie i rodzinę.

0 komentarze/y


Stań w obronie ks. prof. Tadeusza Guza!

Zapoczątkował: Piotr Marzec / Petycje
Dnia 13 maja 2017 roku w Toruniu prof. Guz wygłosił prelekcję naukową pt. „Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew”, w której zawarł wiele trafnych spostrzeżeń na temat niebezpiecznej ideologii politycznej jaką jest ekologizm. „Dziennikarze” z ulicy Czerskiej, przygnieceni merytorycznymi argumentami filozofa, postanowili zaatakować najlepiej znaną im bronią – kłamstwem i manipulacją.

0 komentarze/y


Ordo Iuris: Brońmy rodzinę w ONZ!

Zapoczątkował: Piotr Marzec / Petycje
Szanowni Państwo, właśnie zapada decyzja odnośnie przyjęcia rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ o ochronie rodziny. Tegoroczny projekt proponuje wiele pozytywnych rozwiązań i może bardzo przyczynić się do wzmocnienia pozycji rodziny na całym świecie.

0 komentarze/y


Adam Bodnar - wynocha. Podpisz apel

Zapoczątkował: Piotr Marzec / Petycje
Apel o dymisję RPO Adama Bodnara za obarczanie polskiego narodu winą za holokaust.

0 komentarze/y


Fundacja Pro - Prawo do Życia: Odpowiedzialni za aborcję powinni odejść ze stanowisk!

Zapoczątkował: Piotr Marzec / Petycje
W ramach akcji Szpitale bez aborterów przeprowadziliśmy wymianę listów z Ministerstwem Zdrowia, chcąc poznać szczegóły dotyczące sposobów wykonywania aborcji. Informacje, które otrzymaliśmy, są szokujące.

0 komentarze/y


Petycja o uwolnienie Chrześcijan nawróconych z islamu: Anoushe Reza-Bakhsh i Sohail Zagarzade-sani!

Zapoczątkował: Piotr Marzec / Petycje
Bez żadnego uprzedzenia, wczesnym rankiem 20 lutego 2017 r. Anoushe (Weronika) Reza-Bakhsh i jej syn Sohail (Augustyn) Zargarzade-Sani zostali aresztowani w mieście Urmia w Iranie i przewiezieni w nieznane rodzinie miejsce. Według raportu irańskiej i chrześcijańskiej agencji prasowej, Mohabat News, z mieszkania zatrzymanych wyrzucono Pismo Święte. 

0 komentarze/y


Ordo Iuris: Polki dyskryminowane w UE!

Zapoczątkował: admin / Petycje

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach przekonaliśmy się, że znakomita większość polskich kobiet jest dotkliwie dyskryminowana przez unijną instytucję powołaną do obrony ich praw, a Polska jest jawnie atakowana na arenie międzynarodowej.


0 komentarze/y


Podpisz petycję! Popieram działania rządu Beaty Szydło w sprawie relokacji imigrantów

Zapoczątkował: Piotr Marzec / Petycje

Popieram poniższy list: Są takie chwile w dziejach narodów i państw, gdy jasno widać, że los całej zbiorowości, wspólnoty politycznej zależy od decyzji konkretnych osób. Decyzji podjętych w konkretnym momencie. Decyzji, które determinują nie tylko najbliższą przyszłość, ale także następne dziesięciolecia.


0 komentarze/y