Najnowsze wątki

Dotacje na start dla mikroprzediębiorstw

Zapoczątkował: admin / INNE
powiat: Warszawa, gmina: Warszawa
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich pn. "Dotacje na start". Celem projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

0 komentarze/y


Program „Działaj Lokalnie” w województwie świętokrzyskim

Zapoczątkował: admin / DZIAŁANIA WSPÓLNE
powiat: Warszawa, gmina: Warszawa
Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie za pomocą konkursów grantowych lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

0 komentarze/y


Święto Pieroga w Bobrzy

Zapoczątkował: admin / INNE
powiat: Warszawa, gmina: Warszawa
3 września na terenie Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy, gmina Miedziana Góra, odbędzie się VI Święto Pieroga.

0 komentarze/y


X Świętokrzyskie Święto Pszczoły w Bałtowie

Zapoczątkował: admin / INNE
powiat: Warszawa, gmina: Warszawa
Jubileuszowe X Świętokrzyskie Święto Pszczoły w Bałtowie odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia 2017r.

0 komentarze/y