Najnowsze wątki

Przyjaźń niemiecko-polska...

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / TEMATY RÓŻNE
...kwitnie tak bardzo, że nasi zachodni sąsiedzi znowu ofiarują się z bratnią pomocą, zupełnie jak za czasów honeckerowskiego NRD-ówka i pierwszej "Solidarności".

0 komentarze/y


Divide et impera, czyli sporu ciąg dalszy

Zapoczątkował: eska / PRAWO
Żeby zapobiec nadużyciom, kantom i zwykłemu złodziejstwu PiS proponuje kroki prawne typu rewolucyjnego, czyli prawo tworzone pod sytuację, a nie wynikające z tradycyjnej, rzymskiej doktryny prawa. 

0 komentarze/y


GMO - zagrożenie dla Polski

Zapoczątkował: admin / ZDROWIE
W Sejmie obecnie trwają prace nad zmianami w ustawie o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, więc warto dowiedzieć się czym jest GMO i jakim zagrożeniem dla nas jest żywność genetycznie modyfikowana. Ponieważ opinie na ten temat propagowane w największych mediach, jak uczy doświadczenie, nie są zbyt wiarygodne, dla tego warto sprawdzić, co o tym mówią niezależni eksperci.

0 komentarze/y


Reprywatyzacja w stolycy, czyli jak gonić króliczka

Zapoczątkował: eska / PRAWO
To jest, moi drodzy PT Czytelnicy, kant wymyślony absolutnie celowo przez szajkę rządzącą Polską przez lata.

0 komentarze/y


Ratujmy polską wieś źródło prawdziwej żywności wysokiej jakości

Zapoczątkował: Anna Bednarek / SPOŁECZEŃSTWO
Dzisiaj polska wieś pilnie potrzebuje rewitalizacji, potrzebuje wszechstronnej uwagi środowisk społeczno–politycznych i zintegrowanych działań. Czy wykorzystamy potencjał, jakim dysponuje polska wieś, skoro zagraża Polsce skażenie biologiczne organizmami genetycznie modyfikowanymi GMO?

0 komentarze/y


Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz'15 na rzecz polskiego rolnictwa

Zapoczątkował: Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz'15 / TEMATY RÓŻNE
Rok temu powołane do życia zostało Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15. Obecnie w Polsce nie istnieje realnie działające stowarzyszenie, które aktywizowałoby rolników indywidualnych, działające na rzecz polskiego rolnictwa. Dotychczas rządzący nie interesowali się i nie rozumieli problemów, z jakimi zmaga się polskie rolnictwo, o czym bezpośrednio świadczy coroczne likwidowanie tysięcy gospodarstw.

0 komentarze/y


Czy w Polsce powinien zostać wprowadzony podatek od wartości nieruchomości?

Zapoczątkował: Janusz Andryszak / TEMATY RÓŻNE

W związku z ostatnimi zamierzeniami Ministerstwa Finansów wprowadzenia od 2018 r. podatku od wartości galerii handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych oraz biurowców, warto przypomnieć artykuł Janusza Andryszaka z września 2016 r. który uzasadniał celowość wprowadzenia w Polsce podatku od wartości nieruchomości.


4 komentarze/y


Zniszczenie cywilizacji europejskiej

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / SPOŁECZEŃSTWO
Zapomnieć - wymienić populację - zdekonstruować (zniszczyć) jednostkę. Na tych trzech kierunkach dokonuje się proces rozmyślnego niszczenia naszej cywilizacji przy bezustannym obłudnym powoływaniu się na "wartości europejskie".

2 komentarze/y


Mieszkalnictwo wspomagane jako niezbędny element polityki mieszkaniowej

Zapoczątkował: admin / ZDROWIE
Materiał ma na celu wskazanie grupy osób niepełnosprawnych w Polsce potrzebujących wsparcia w szerszym zakresie niż przyjęty w obecnym systemie. Można odnieść wrażenie, że przez wiele lat od początku transformacji ustrojowej nikt nie zauważa starzenia się społeczeństwa, wzrostu przeżywalności osób z ciężkimi niepełnosprawnościami i braku możliwych form opieki i rehabilitacji tych osób.

0 komentarze/y


Odzyskać przestrzeń publiczną i odbudować wspólnoty

Zapoczątkował: Piotr Marzec / SPOŁECZEŃSTWO
Czy obowiązująca w III RP organizacja przestrzeni publicznej i nasz sposób funkcjonowania w tej przestrzeni nie przypomina profetycznej wizji rzeczywistości, przedstawionej przez George’a Orwella w „Roku 1984”?

0 komentarze/y