Najnowsze wątki

Genderyści grożą rodzicom procesem za ochronę dzieci

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / EDUKACJA I NAUKA
List do szkół ostrzegający przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną nie pozostał bez echa. Po kilku miesiącach od jego rozpowszechnienia Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza otrzymało wezwanie przedsądowe od pełnomocnika specjalistów i edukatorów „antydyskryminacyjnych” oraz od osób i organizacji, o których była mowa w liście

0 komentarze/y


List do szkół w sprawie niebezpiecznej tzw. edukacji antydyskryminacyjnej

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / EDUKACJA I NAUKA
Na początku roku szkolnego 2016/17 do ok. 20 tys. polskich szkół trafił list ostrzegający przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną, która pod szlachetnie brzmiącą nazwą ukrywa demoralizację, niszczenie psychiki i genderystowską indoktrynację.

0 komentarze/y


Gender w edukacji i nauce

Zapoczątkował: Zbigniew Barciński / EDUKACJA I NAUKA
Czego zwolennicy gender chcą w edukacji i w nauce? Popatrzmy najpierw na to, co oni sami mówią nam na ten temat. Przede wszystkim mówią nam, że w szkołach trzeba walczyć z dyskryminacją – między innymi ze względu na orientację seksualną. Dlatego proponują szkołom różnego rodzaju szkolenia czy wprowadzanie kodeksów równego traktowania z takim zapisem.

0 komentarze/y


Rosnąca liczba zaburzeń tożsamości

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / SPOŁECZNE SKUTKI GENDERYZMU
Głównym, artykułowanym wprost celem ideologii gender jest obalenie/zniszczenie ludzkiej tożsamości.

0 komentarze/y


Cele ideologii gender i gender-queer

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / GENDER - TEORIA I IDEOLOGIA
Głównym, artykułowanym wprost, celem ideologii gender jest obalenie/zniszczenie ludzkiej tożsamości. Mówi o tym podtytuł Gender trouble (polskie tłum. Uwikłani w płeć) książki autorstwa Judith Butler, która jest dla genderyzmu tym, czym Manifest Komunistyczny był dla komunizmu.

0 komentarze/y


Gender w szkole katolickiej w Warszawie

Zapoczątkował: Piotr Zajkowski / EDUKACJA I NAUKA
Czy szkoły katolickie są otwarte na szkolenia ideologiczne w zakresie gender? Rodzicom nie mieści mi się w głowie taka możliwość, bo przecież po to posłali swoje dzieci do szkoły katolickiej, aby były ochronione przed wszelką formą seksualizacji.

0 komentarze/y


Solidarni z łódzkim drukarzem oskarżonym o dyskryminację

Zapoczątkował: Fundacja Życie / PRAWO I INSTYTUCJE - KRAJ I ŚWIAT
Czy Państwo pamiętają? Pan Adam odmówił wykonania roll-up'u, promującego ruch LGBT. Zamówienie na taką reklamę przyszło z prywatnego maila, ale nie zostało przyjęte. Pan Adam postawił sprawę jasno zgodnie ze swoim sumieniem, że „swoją pracą nie przyczynia się do promocji ruchów LGBT”. Mimo tego Fundacja LGBT Business Forum postanowiła w brutalny sposób oskarżyć drukarza o rzekomą dyskryminację.

0 komentarze/y


Analiza postaw wobec artykułu 18 polskiej Konstytucji i legalizacji małżeństw jednopłciowych

Zapoczątkował: Piotr Marzec / BADANIA NAUKOWE, STATYSTYKI, SONDAŻE
W kwietniu Fundacja Mamy i Taty zdecydowała zlecić sondaż renomowanemu instytutowi badawczemu Ipsos. Bezpośrednim impulsem do tego były głośno wyrażane roszczenia środowisk homoseksualnych mających na celu wprowadzenie tzw. małżeństw jednopłciowych z przywilejem adopcji dzieci.

0 komentarze/y


Prawo i instytucje w służbie antyludzkiej ideologii

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / PRAWO I INSTYTUCJE - KRAJ I ŚWIAT
Wbrew biologii, medycynie i zdrowemu rozsądkowi prawo nie widzi już w człowieku istoty posiadającej jedną z dwóch płci. Tę główną ludzką cechę marginalizuje się i zastępuje genderem, tj. określaną subiektywnie imitacją płci.

0 komentarze/y


Gender - jak jest:

Zapoczątkował: Piotr Marzec / PRAWO I INSTYTUCJE - KRAJ I ŚWIAT
Po raz pierwszy w historii powołano stanowisko ds. egzekwowania prawa LGBTQ jako praw człowieka, choć nigdy prawa LGBTQ nie zostały włączone do praw człowieka! Podczas głosowania: 84 głosy do 77. Delegacja aktualnego rządu głosowała za powołaniem tego urzędu! (Dla porównania reprezentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych za rządu liberalnej PO wstrzymywała się dotychczas od głosu w tej kwestii!)

0 komentarze/y