Najnowsze wątki

Po co gejowska międzynarodówka przyjechała do Polski (Uwaga! Tekst wyłącznie dla dorosłych)

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / ALARMY – GENDER ATAKUJE
1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych rozpoczął się w Warszawie zjazd Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek ILGA. Wybór tej daty jest jak sądzę nieprzypadkowy.

0 komentarze/y


Czy prezydent Adamowicz szykuje tęczowy zamach stanu?

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / ALARMY – GENDER ATAKUJE
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz chcąc uczynić Gdańsk tęczowym miastem próbuje przygotować fake-demokratyczną podkładkę dla tego posunięcia.

1 komentarze/y


Odnaleźć męskość, odkryć kobiecość - transmisja online już 30.09

Zapoczątkował: Joanna Lerka / EDUKACJA I NAUKA
O tożsamości

0 komentarze/y


Przykład genderystowskiej edukacji

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / EDUKACJA I NAUKA
Obłąkane podejście genderystów do seksualności i edukacji najlepiej jest pokazywać na konkretach przykładach. Przyjrzyjmy się jednemu z nich.

1 komentarze/y


Nauczycielu, zgłoś się do szkoły tolerancji! Razem przeciw homofobii!

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / EDUKACJA I NAUKA
Rozpoczęła się nowa faza ekspansji ideologicznej w szkole. Tym razem adresatem nie jest bezpośrednio uczeń lecz jego nauczyciel, wychowawca.

3 komentarze/y


Warsztaty profilaktyczne z gender w tle

Zapoczątkował: Aleksandra Przybysz / RELACJE
W czerwcu 2017 w szkole podstawowej mojego 10-letniego syna, w klasie trzeciej, odbyły się warsztaty profilaktyczne, pod enigmatycznym tytułem „To mnie tworzy...”. Przypadkiem, na dwa dni przed tymi warsztatami, odkryłam, że właścicielka firmy, która wygrała przetarg na te warsztaty, jest po studiach gender na Uniwersytecie Warszawskim, fascynuje ją gender i była wolontariuszką seks-edukatorów grupy PONTON...!

3 komentarze/y


Genderyści grożą rodzicom procesem za ochronę dzieci

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / EDUKACJA I NAUKA
List do szkół ostrzegający przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną nie pozostał bez echa. Po kilku miesiącach od jego rozpowszechnienia Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza otrzymało wezwanie przedsądowe od pełnomocnika specjalistów i edukatorów „antydyskryminacyjnych” oraz od osób i organizacji, o których była mowa w liście

1 komentarze/y


List do szkół w sprawie niebezpiecznej tzw. edukacji antydyskryminacyjnej

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / EDUKACJA I NAUKA
Na początku roku szkolnego 2016/17 do ok. 20 tys. polskich szkół trafił list ostrzegający przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną, która pod szlachetnie brzmiącą nazwą ukrywa demoralizację, niszczenie psychiki i genderystowską indoktrynację.

0 komentarze/y


Gender w edukacji i nauce

Zapoczątkował: Zbigniew Barciński / EDUKACJA I NAUKA
Czego zwolennicy gender chcą w edukacji i w nauce? Popatrzmy najpierw na to, co oni sami mówią nam na ten temat. Przede wszystkim mówią nam, że w szkołach trzeba walczyć z dyskryminacją – między innymi ze względu na orientację seksualną. Dlatego proponują szkołom różnego rodzaju szkolenia czy wprowadzanie kodeksów równego traktowania z takim zapisem.

0 komentarze/y


Rosnąca liczba zaburzeń tożsamości

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / SPOŁECZNE SKUTKI GENDERYZMU
Głównym, artykułowanym wprost celem ideologii gender jest obalenie/zniszczenie ludzkiej tożsamości.

1 komentarze/y


Cele ideologii gender i gender-queer

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / GENDER - TEORIA I IDEOLOGIA
Głównym, artykułowanym wprost, celem ideologii gender jest obalenie/zniszczenie ludzkiej tożsamości. Mówi o tym podtytuł 'Gender trouble' (polskie tłum. 'Uwikłani w płeć') książki autorstwa Judith Butler, która jest dla genderyzmu tym, czym 'Manifest Komunistyczny' był dla komunizmu albo 'Mein Kampf' dla narodowego socjalizmu.

0 komentarze/y


Gender w szkole katolickiej w Warszawie

Zapoczątkował: Piotr Zajkowski / EDUKACJA I NAUKA
Czy szkoły katolickie są otwarte na szkolenia ideologiczne w zakresie gender? Rodzicom nie mieści mi się w głowie taka możliwość, bo przecież po to posłali swoje dzieci do szkoły katolickiej, aby były ochronione przed wszelką formą seksualizacji.

1 komentarze/y


Solidarni z łódzkim drukarzem oskarżonym o dyskryminację

Zapoczątkował: Fundacja Życie / PRAWO I INSTYTUCJE - KRAJ I ŚWIAT
Czy Państwo pamiętają? Pan Adam odmówił wykonania roll-up'u, promującego ruch LGBT. Zamówienie na taką reklamę przyszło z prywatnego maila, ale nie zostało przyjęte. Pan Adam postawił sprawę jasno zgodnie ze swoim sumieniem, że „swoją pracą nie przyczynia się do promocji ruchów LGBT”. Mimo tego Fundacja LGBT Business Forum postanowiła w brutalny sposób oskarżyć drukarza o rzekomą dyskryminację.

0 komentarze/y


Analiza postaw wobec artykułu 18 polskiej Konstytucji i legalizacji małżeństw jednopłciowych

Zapoczątkował: admin / BADANIA NAUKOWE, STATYSTYKI, SONDAŻE
W kwietniu Fundacja Mamy i Taty zdecydowała zlecić sondaż renomowanemu instytutowi badawczemu Ipsos. Bezpośrednim impulsem do tego były głośno wyrażane roszczenia środowisk homoseksualnych mających na celu wprowadzenie tzw. małżeństw jednopłciowych z przywilejem adopcji dzieci.

0 komentarze/y


Prawo i instytucje w służbie antyludzkiej ideologii

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / PRAWO I INSTYTUCJE - KRAJ I ŚWIAT
Wbrew biologii, medycynie i zdrowemu rozsądkowi prawo nie widzi już w człowieku istoty posiadającej jedną z dwóch płci. Tę główną ludzką cechę marginalizuje się i zastępuje genderem, tj. określaną subiektywnie imitacją płci.

0 komentarze/y


Gender - jak jest:

Zapoczątkował: admin / PRAWO I INSTYTUCJE - KRAJ I ŚWIAT
Po raz pierwszy w historii powołano stanowisko ds. egzekwowania prawa LGBTQ jako praw człowieka, choć nigdy prawa LGBTQ nie zostały włączone do praw człowieka! Podczas głosowania: 84 głosy do 77. Delegacja aktualnego rządu głosowała za powołaniem tego urzędu! (Dla porównania reprezentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych za rządu liberalnej PO wstrzymywała się dotychczas od głosu w tej kwestii!)

0 komentarze/y