Najnowsze wątki

Skandal w Gdańsku. Pucz środowisk LGBT w Gdańsku

Zapoczątkował: Fundacja Mamy i Taty / ZAGROŻENIA/ALARMY
Manipulacja, ograniczanie wolności słowa, deformacja dyskursu obywatelskiego. I to wszystko za pieniądze obywateli Gdańska. Zachęcamy do pisania mejli w poniższej sprawie do Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza: prezydent@gdansk.gda.pl i wysłania kopii na adres Fundacji Mamy i Taty.

1 komentarze/y


Genderyści grożą rodzicom procesem za ochronę dzieci

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / ZAGROŻENIA/ALARMY
List do szkół ostrzegający przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną nie pozostał bez echa. Po kilku miesiącach od jego rozpowszechnienia Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza otrzymało wezwanie przedsądowe od pełnomocnika specjalistów i edukatorów „antydyskryminacyjnych” oraz od osób i organizacji, o których była mowa w liście

1 komentarze/y


Rosnąca liczba zaburzeń tożsamości

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / ZAGROŻENIA/ALARMY
Głównym, artykułowanym wprost celem ideologii gender jest obalenie/zniszczenie ludzkiej tożsamości.

1 komentarze/y


Analiza postaw wobec artykułu 18 polskiej Konstytucji i legalizacji małżeństw jednopłciowych

Zapoczątkował: admin / ZAGROŻENIA/ALARMY
W kwietniu Fundacja Mamy i Taty zdecydowała zlecić sondaż renomowanemu instytutowi badawczemu Ipsos. Bezpośrednim impulsem do tego były głośno wyrażane roszczenia środowisk homoseksualnych mających na celu wprowadzenie tzw. małżeństw jednopłciowych z przywilejem adopcji dzieci.

0 komentarze/y