Działy


Lider

Jolanta Dobrzyńska

Eksperci

Zbigniew Barciński
Danuta Kubacka
Elżbieta Misiak

Najnowsze wątki

Czy za dużo prac domowych, to za mało czasu na zajęcia dodatkowe i życie rodzinne?

Zapoczątkował: Iwona Rudzik / KSZTAŁCENIE
Jako była nauczycielka wiem, jakie programy nauczyciele musieli realizować, dlatego też zadawali do domu, ale jako matka pamiętam, że często nie mogliśmy nigdzie wyjść ani wyjechać, ponieważ dzieci musiały odrabiać lekcje. Sytuacja się nie zmieniła, dziś jako babcia chcę z wnukami porozmawiać, zabrać na spacer czy do kina, ale oni odrabiają lekcje! Podobno są już szkoły w Polsce, w których nie ma prac domowych. Czy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami? Przykładowo w Finlandii nie zadaje się prac domowych na poziomie edukacji podstawowej. A jak jest w innych krajach?

1 komentarze/y


Disce puer Latine, ego nobilem te faciam (Ucz się chłopcze łaciny, a ja zrobię cię szlachcicem)

Zapoczątkował: Anna Zalewska / KSZTAŁCENIE
Dlaczego w liceach nie ma obowiązkowej łaciny, nawet w klasach z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi? Środowisko filologów klasycznych jest niewielkie a ich głos ledwo słyszalny.

2 komentarze/y


Czy wszyscy muszą mieć maturę?

Zapoczątkował: Alicja G. / KSZTAŁCENIE
Dlaczego tylu uczniów idzie do liceum i technikum zamiast kształcić się w szkołach zawodowych?

2 komentarze/y


Przykład genderystowskiej edukacji

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / KSZTAŁCENIE
Obłąkane podejście genderystów do seksualności i edukacji najlepiej jest pokazywać na konkretach przykładach. Przyjrzyjmy się jednemu z nich.

3 komentarze/y


Co z tą matematyką?

Zapoczątkował: Wojciech Czerwiński / KSZTAŁCENIE

W którym kierunku powinniśmy iść z reformą edukacji matematyki - osobista wizja.


0 komentarze/y


Gender w edukacji i nauce

Zapoczątkował: Zbigniew Barciński / KSZTAŁCENIE
Czego zwolennicy gender chcą w edukacji i w nauce? Popatrzmy najpierw na to, co oni sami mówią nam na ten temat. Przede wszystkim mówią nam, że w szkołach trzeba walczyć z dyskryminacją – między innymi ze względu na orientację seksualną. Dlatego proponują szkołom różnego rodzaju szkolenia czy wprowadzanie kodeksów równego traktowania z takim zapisem.

0 komentarze/y


Język polski

Zapoczątkował: Agnieszka Czachowska / KSZTAŁCENIE
MARZENIA SĄ POTRZEBNE, czyli – reforma strukturalna nie wystarczy.

1 komentarze/y


Polski kanon literacki w XXI wieku

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / KSZTAŁCENIE
Polski kanon literacki w XXI wieku - Pod takim tytułem odbyła się 30 maja w Belwederze, z inicjatywy Prezydenta RP, debata z udziałem literaturoznawców, przedstawicieli środowisk uniwersyteckich i nauczycielskich.

0 komentarze/y