Działy


Lider

Jolanta Dobrzyńska

Eksperci

Zbigniew Barciński
Danuta Kubacka
Elżbieta Misiak

Najnowsze wątki

Psycholog w oświacie, czyli między młotem a kowadłem

Zapoczątkował: Elżbieta Misiak / ORGANIZACJA SZKOŁY

W ciągu ostatnich dwóch lat często brałam udział, także jako koordynator grupy Psycholog w oświacie, w spotkaniach o charakterze superwizyjnym.  Zdarzało mi się słyszeć wiele uwag dotyczących trudnej sytuacji psychologów pracujących bezpośrednio w szkołach i innych placówkach lub współpracujących z nimi poprzez poradnie. Sama pracuję od wielu lat jako psycholog szkolny i polonista, zatem mój wgląd w problemy środowiska szkolnego jest, że tak powiem, dwuwymiarowy. Na razie chcę jednak przedstawić tylko niektóre kwestie, żywo obchodzące psychologów.


3 komentarze/y


Co z tą matematyką?

Zapoczątkował: Wojciech Czerwiński / KSZTAŁCENIE

W którym kierunku powinniśmy iść z reformą edukacji matematyki - osobista wizja.


0 komentarze/y


Liceum nie-ogólnokształcące

Zapoczątkował: Barbara Hapońska / FILOZOFIA EDUKACJI

Ogromną nadzieję wiązaliśmy z obecnym rządem, że wprowadzi on dobrą zmianę w oświacie. I na początku, w pierwszym roku, wszystko szło w dobrym kierunku.


7 komentarze/y


Solidarny rozwój wiedzy

Zapoczątkował: Samokształcenie w rodzinie - reaktywacja / FILOZOFIA EDUKACJI

Organizacja uczenia w gospodarce opartej na wiedzy, wymaga nie tylko innego paradygmatu dla systemu edukacji, ale i innego paradygmatu dla wszystkich usług i polityk publicznych. Najlepiej to widać od strony oczekiwanych zmian w systemie ochrony zdrowia. Solidarny rozwój wiedzy powinien się stać konstytucyjną podstawą dla społecznej gospodarki rynkowej.


3 komentarze/y


List do szkół w sprawie niebezpiecznej tzw. edukacji antydyskryminacyjnej

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / ORGANIZACJA SZKOŁY
Na początku roku szkolnego 2016/17 do ok. 20 tys. polskich szkół trafił list ostrzegający przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną, która pod szlachetnie brzmiącą nazwą ukrywa demoralizację, niszczenie psychiki i genderystowską indoktrynację.

0 komentarze/y


Gender w edukacji i nauce

Zapoczątkował: Zbigniew Barciński / KSZTAŁCENIE
Czego zwolennicy gender chcą w edukacji i w nauce? Popatrzmy najpierw na to, co oni sami mówią nam na ten temat. Przede wszystkim mówią nam, że w szkołach trzeba walczyć z dyskryminacją – między innymi ze względu na orientację seksualną. Dlatego proponują szkołom różnego rodzaju szkolenia czy wprowadzanie kodeksów równego traktowania z takim zapisem.

0 komentarze/y


Gender w szkole katolickiej w Warszawie

Zapoczątkował: Piotr Zajkowski / WYCHOWANIE
Czy szkoły katolickie są otwarte na szkolenia ideologiczne w zakresie gender? Rodzicom nie mieści mi się w głowie taka możliwość, bo przecież po to posłali swoje dzieci do szkoły katolickiej, aby były ochronione przed wszelką formą seksualizacji.

1 komentarze/y


Czy wi-fi zagraża dzieciom?

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / TEMATY RÓŻNE
Czy telefony komórkowe i inne połączenia bezprzewodowe, które wytwarzają pola elektromagnetyczne (EMF) i pulsacyjne promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR) mogą powodować negatywne skutki zdrowotne u małych dzieci?

3 komentarze/y


Postmodernizm jako gra o intelekt

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / FILOZOFIA EDUKACJI
Całe dzieje pedagogiki świadczą o jej ścisłym związku z filozofią. Dominująca filozofia epoki staje się z czasem filozofią szkoły. Szkoła wchłania ją, utrwala i przenosi w przyszłość.

3 komentarze/y


Kształcenie dla rozwoju czy rynku?

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / FILOZOFIA EDUKACJI
Ku czemu i w jakim zakresie powinniśmy kształcić młodego człowieka? Jaki jest sens wieloletniego szkolnego trudu?

4 komentarze/y


W sieci nurtów wychowawczych

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / FILOZOFIA EDUKACJI
Wychowanie dziecka nie odbywa się instynktownie, jak dzieje się to w zwierzęcym świecie, lecz poprzez osobiste doświadczenia rodziców i wychowawców oraz przekonania kształtowane przekazem kulturowym. Współczesny przekaz jest jednak pod tym względem zawodny.

0 komentarze/y


Nauczyciel zniewolony

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / NAUCZYCIEL
Kim jesteś nauczycielu? Gdzie twój wielowiekowy etos?

2 komentarze/y


Szkolenie nauczycieli

Zapoczątkował: Anna Zalewska / NAUCZYCIEL
Pracując w oświacie zarobić trudno. Na oświacie zaś można całkiem nieźle.

2 komentarze/y


"Tajne komplety"

Zapoczątkował: Joanna Aleksandra Biniszewska / TEMATY RÓŻNE
Tożsamość każdego narodu, jego trwanie i przyszłość opiera się na kilku podstawach. Najważniejsze z nich to bez wątpienia tradycja, historia, kultura i ekonomia. Wszystkie wzajemnie się przenikają i uzupełniają.

0 komentarze/y


Język polski

Zapoczątkował: Agnieszka Czachowska / KSZTAŁCENIE
MARZENIA SĄ POTRZEBNE, czyli – reforma strukturalna nie wystarczy.

1 komentarze/y


Polski kanon literacki w XXI wieku

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / KSZTAŁCENIE
Polski kanon literacki w XXI wieku - Pod takim tytułem odbyła się 30 maja w Belwederze, z inicjatywy Prezydenta RP, debata z udziałem literaturoznawców, przedstawicieli środowisk uniwersyteckich i nauczycielskich.

0 komentarze/y


Zaproszenie do wolnej dyskusji

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / TEMATY RÓŻNE

Jeśli nie znaleźliście Państwo wśród zaprezentowanych wyżej działów odpowiedniego tytułu, który obejmowałby treści stanowiące przedmiot zainteresowań edukacyjnych Państwa, prosimy o posłużenie się poniższym blogiem.


1 komentarze/y